På söndag är den stora örnskådardagen på Ängsö

På söndag kan man få uppleva en syn som denna på Ängsö utanför Västerås. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

NATUR Vill du se havsörnar på nära håll? I så fall kan du bege dig till Ängsö på söndag.
Då kommer representanter från Länsstyrelsen att finnas på plats vid utsiktstornet vid Grisfjärden och berätta om havsörnarna och andra fåglar som finns i naturreservatet.

– Chansen att få se havsörnar på söndag är mycket stor, säger Alf Ericson som är förvaltare på avdelningen för naturvård på Länsstyrelsen.

– Så fort yrkesfisket är igång så kommer de eftersom det innebär möjligheter till mat och som mest har omkring 50 havsörnar observerats samtidigt omkring Ängsö. Ofta kommer de väldigt nära land, det rör sig om ett par hundra meters avstånd från utsiktstornet.

Det finns en tubkikare på plats men besökarna uppmanas att ta med sig egna kikare för att få en maximal upplevelse. Grillmöjligheter kommer att finnas.

Många av havsörnarna i Västmanland är ringmärkta.

– Det sker ny ringmärkning en gång om året och vi brukar ha ett 30-tal häckningar per år i länet berättar Alf Ericson.

Det finns också chans att se en del andra rovfåglar på söndag.

– När havsörnen kommer lockar den till sig en rad andra fåglar, ofta arter som vi brukar betrakta som stora. Fjällvråken till exempel, som ofta ser ganska ynklig ut bredvid havsörnen trots att den kan ha ett vingspann på en och en halv meter.

Lisa Parland

 

Fakta: Havsörn

Havsörnen är den största regelbundet förekommande rovfågeln i norra Europa.

Vingspannet är mellan 190 och 240 centimeter och den kan väga ända upp till 7 kilo.

Över hälften av alla havsörnar finns i Norge eller i den europeiska delen av Ryssland.

Havsörnens status i Sverige är nära hotad enligt artdatabanken,
i övriga världen är den dock livskraftig.

När det var som sämst ställt på 1970-talet fanns det bara 50 havsörnspar och 50 yngre fåglar i Sverige. I dag finns minst 700 vuxna havsörnspar.

Havsörnen är Upplands landskapsdjur och den vithövdade havsörnen är USA:s nationalfågel.