Snötyngt i norra länet

Textstorlek:

LÄNET För de som bor i södra länet och då företrädesvis i trakterna kring Västerås märks inte vintern av så mycket. Lite kallt kanske men knappt någon snö. Beger vi oss norrut, däremot, ligger snön tung på träden. Rapporter från södra Dalarna talar om toppbrott på träd även om det inte är i någon större omfattning. Hur är då situationen i norra Västmanland?

Åker man efter vägarna i trakterna kring Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg får man hålla ögonen öppna. Snötyngda spensliga björkar hänger hotfullt över vägarna och övrig skog är vackert klädd i snö. Men enligt Lars Gullberg, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, är det ingen fara ännu.

– Nej, vi har inte fått något inrapporterat till oss om toppbrott. Naturligtvis kan det vara kritiskt på vissa ställen men mitt ansvarsområde är runt Ramnäs och Virsbo och där är det inga problem.

Skulle situationen med toppbrott bli alarmerande får skogsägaren söka dispens för avverkning vilket oftast beviljas vid ett akut läge.

– Jag kan bara påminna mig ett tillfälle med toppbrott för några år sedan och då var det på Sveaskogs mark.

Helene Bergström är resultatområdeschef i norra Bergslagen på Sveaskog och hon har inte heller fått in några rapporter om toppbrott i någon större omfattning.

– Nej, men ett tag låg det i riskzonen och det var strax före jul då det kom mycket snö. Men det har hållit sig kallt så snön väger inte så mycket. Då trodde vi faktiskt på mycket toppbrott men det ser värre ut längs med vägar där träden kan hänga. Men det handlar mest om smala björkar, säger Bergström och tillägger:

– Men vi håller tummarna.

Hon berättar vidare att får Sveaskog höra många uppgifter om toppbrott börjar avsynandet med hjälp av drönare, skotrar och med personal som åker skidor.

– Det är steg ett och konstaterar vi problem tar vi naturligtvis in skördare för att gallra. Gallring behöver inte anmälas men är det omfattande och börjar likna en slutavverkning måste det anmälas till Skogsstyrelsen. Vid sådana akuta lägen brukar det inte vara några problem att få dispens.

Helene Bergström har arbetat på Sveaskog sedan år 2010 och hon kan bara påminna sig en gång för fem år sedan, vintern 2012–2013, då Sveaskog fick mobilisera.

100 000 kubikmeter skog knäcktes av toppbrott i ett stråk från Kilsbergen i Närke, vidare över skogarna runt Skinnskatteberg och Malingsbo i södra Dalarna.

Stråket kallas Norrlandsgränsen, en gränszon mellan ett varmare och ett kallare klimat, vilket gör att snön fastnar på topparna.

Den klimatologiska gränszonen löper över Sverige mellan södra Värmland i väster och Gästrikland i öster. Det är just under vintrar med mycket snö och stora väderväxlingar som fenomenet inträffar. Och det är främst träd som växer på 200 till 225 meter över havet som ligger i riskzonen.

För att röja upp arbetade 25 maskinlag med början i mars månad ända fram till september.

– Men oftast är toppbrott väldigt lokala och kan vara långt in i skogen. Blir det omfattande toppbrott blir det lite mer pysslande. Just nu är det dock inga problem i Dalarna, Gästrikland, Örebro eller i Västmanland.

Än så länge är det alltså bara att njuta av den snötyngda skogen. Eller som Lars Gullberg på Skogsstyrelsen säger:

– Det är vackert som ett julkort.

Jan Å Johansson