Stigande skogspriser

I LRF Konsults statistik över skogsmarkspriserna visar björken på en positiv utveckling. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

LÄNET LRF Konsult har nyligen kommit ut med aktuell statistik över skogsmarksprisernas utveckling under år 2017. Sverige befinner sig i en högkonjunktur vilket avspeglar sig på skogsmarkspriserna så överlag är prisbilden stigande. I och med det kommer det också ut mycket skog till försäljning.

Att det kommer ut mycket skogsmark till försäljning även i Västmanland kan Fredrika Hovberg och Thomas Hedlund, båda fastighetsmäklare på LRF Konsult i Västerås, berätta.

– Nytt för i år är att det är vd:ar och företagare över lag som köper skogsmark. Det är väl ett sätt plocka ut pengar till realtillgångar. Men nytt är också att det blir allt vanligare att man köper skog bara för att komma över jaktmarker, berättar Thomas Hedlund.

– Vi har haft en tre, fyra sådana kunder. De har bra lön – i måndags kom exempelvis en som sålt en del i företaget för att istället köpa skogsmark.

Dessa köpare kallas i statistiken för utbor och de kommer företrädesvis från Stockholm och Uppsala.

– Dessa kunder har varit borta sedan åren 2010 och 2011. Men i fjol var det ett bra börsår och så verkar det vara lite ”gröna vågen på gång”, tror Hedlund.

– Många är helt novisa då det gäller skog och det är nästan som om de hetsköpt. Någon frågade mig till och med om de hetsköpt, berättar Fredrika Hovberg.

Fortfarande är dock det vanligaste vid en skogsförsäljning att det är en ortsbo som säljer och en ortsbo som köper – arrendatorer och grannar. Generationsskiften finns dock inte med i statistiken.

– Det som är med i statistiken är bara våra egna objekt och det som varit ute offentligt till försäljning. Mellan åren 2011 och 2016 var det vanligt med försäljning och köp mellan dem som redan bor i trakten, berättar Thomas Hedlund.

LRF Konsult ser alltså en liten uppgång under fjolåret.

– Vi är i stort sett tillbaka till åren 2011–2012 då det var all time high, fortsätter Hedlund.

Nytt är också att smålänningar intresserar sig för västmanländsk skog. De är också benägna att betala för både åker och skog men både Hedlund och Hovberg tycker det är bättre att sälja åker och skog för sig.

– Vi bjuder bara ut antingen åker eller skog. Antingen är man skogsägare eller spannmålsodlare, tycker Hovberg.

I Västmanland är det i genomsnitt 150 till 160 kubikmeter skog per hektar. Medelpriset ligger på 70 000 kronor per hektar. 32 procent av köparna under fjolåret var nyetableringar.

– Utlänningarna intresserar sig dock mest för Värmland och Jämtland – norrmännen har försvunnit helt, berättar Fredrika Hovberg.

Enligt de båda köper också utlänningarna skogsmark även om det är mycket myrmark på fastigheten.

– Ja, de kan till och med fråga efter myr, skrattar Hovberg.

Men någon teori om varför har de inte.

Könsfördelningen när det gäller kvinnor och män är att antalet som säljer nästan är fifty-fifty. Köparna domineras dock av män – endast 24 procent av köparna är kvinnor.

Just nu är huspriserna på väg ned men det är inget man i skogsbranschen vare sig ser eller påverkas av.

– Nej, det är inget vi märker av – hos oss är det konstant. Det vi påverkas av är virkespriset och just nu känner vi av en liten uppgång. Men det har varit bättre år, konstaterar Thomas Hedlund.

– Folk vill risksprida mer och att investera i skog kräver i princip ingenting. Skogen kan stå på tillväxt. Man kan välja att sälja nu eller att vänta i fem år. Med åkermark går det inte att göra så – den måste brukas, säger Fredrika Hovberg.

Jan Å Johansson