Värna banden med Finland

Textstorlek:

Det finska folket har valt sin president. Sauli Niinistö, 69, fick förnyat förtroende som statschef. Att en sittande president blir omvald redan i den första valomgången har aldrig tidigare inträffat i ett finskt presidentval.

Att de finska väljarna belönade Niinistö genom att ge honom förnyat förtroende i ytterligare en period kan bero på hans starka internationella engagemang. Han har träffat världsledare som Donald Trump, Vladimir Putin och Kinas starke man Xi Jinping. Där ligger den svenska statsledningen i lä…

På senare år har han arbetat aktivt för att uppnå fred mellan Ryssland och Ukraina. Under valkampanjen förklarade Niinistö att hans viktigaste uppgift under de kommande sex åren är att arbeta för fred i Finland och i världen. Därför är försvaret en av hans hjärtefrågor och Niinistö hävdar att det är starkt men att det måste utvecklas, vilket kommer att kräva resurser.

Här finns en beröringspunkt med Sverige. Vår alliansfrihet syftar till att vi ska kunna stå utanför krig och konflikt. Men omständigheterna har förändrats. Nu är vi en del av EU, har samarbetsavtal med Nato och en speciell överenskommelse med Finland om samarbete på försvarsområdet. Både Finland och Sverige är ännu formellt alliansfria och står utanför Natos försvarsgaranti som endast fullvärdiga medlemmar åtnjuter.

Just ett eventuell finskt medlemskap i Nato var den kanske hetaste frågan under den finska presidentvalkampanjen. På den punkten är Niinistö en försiktig general. Under rådande förhållanden ska Finland inte ansluta sig till Nato, menar han. Men om avgörande förändringar inträffar i omvärlden, till exempel att Sverige skulle ansöka om Natomedlemskap, så bör Finland på nytt överväga sin linje i frågan.

Sauli Niinistö är väl medveten om hur starka och viktiga banden är över Östersjön. Finland var svenskt under längre tid än vad Skåne har tillhört Sverige. De båda tidigare rikshalvorna är oupplösligt förenade, även om vi nu är två självständiga nationer.

Finlands väg till oberoende blev dramatisk och blodig.
Ett besök på en finsk krigskyrkogård med välskötta gravvårdar i snörräta rader berör och påminner om hur vårt broderfolk fått slåss för sin frihet med vapen i hand.

Den speciella mångåriga relationen med Sovjetunionen krävde därefter säkerhetspolitisk balansgång och diplomatisk talang i världsklass.

Efter kalla kriget har Finland orienterat sig tydligt mot väst, där landet precis som Sverige hör hemma kulturellt och värderingsmässigt. Det finns alltså många anledningar för oss svenskar att värna vänskapen med den östra grannen och ta intryck på områden där Finland lyckas bättre.

Bo Höglander