​32 miljoner till länets kultur

Textstorlek:
 LÄNET Regionstyrelsen godkände på onsdagen fördelningen av statliga medel till kulturverksamheter i länet. Totalt handlar det om 31,7 miljoner kronor. Det uppger Region Västmanland. Fördelningen är ett resultat av kulturplan 2015–2018 som tagits fram i Västmanland. Kulturplanen har granskats av Kulturrådet som beslutat om hur stort statligt bidrag Västmanland ska få. Ett villkor är att kulturverksamheten bedrivs i alla länets kommuner.

Fördelning av de statliga kulturmedlen 2018:

Västmanlandsmusiken/Länsmusiken: 10 496 000

Västmanlandsmusiken/Sinfonietta: 4 213 000

Västmanlands Teater: 7 934 000

Museiverksamhet: 4 519 000

Regional biblioteksverksamhet: 1 394 000

Hemslöjdsfrämjande verksamhet: 634 000

Filmkulturell verksamhet: 622 000

Regional arkivverksamhet: 484 000

Teaterkonsult: 268 000

Kulturutveckling konst: 214 000

Danskonsulentverksamhet: 214 000

Totalt: 31 694 000 kronor.