368 fler i KAK-regionen

Textstorlek:

Befolkningen i KAK-området växte förra året med 368 personer. Alla tre kommunerna noterar befolkningstillväxt.

Det torde vara tämligen nöjda kommunalråd i KAK-regionen just nu. I varje fall om de ser till antalet invånare i respektive kommuner.

Alla tre kommunerna växte nämligen förra året. Både Köping, Arboga och Kungsör har befolkningstillväxt.

Det är SCB som under början av det här året sammanställt och bearbetat befolkningssiffrorna, och nu presenterar dem.

Så här ser de aktuella siffrorna ut (vid årsskiftet).

Kommunen Kungsör hade vid årsskiftet 8  603 personer. Det är ett plus med 171 personer sedan året innan.

Kommunen Köping hade samtidigt 26  116 invånare Det är 166 personer fler än året innan.

Kommunen Arboga hade ett invånarantal på 13  934. Det är 31 personer fler än året innan.

Procentuellt ökade Kungsör mest.

Arboga ökade bara med 31, men närmar sig å andra sidan den jämna siffran 14  000 invånare.

Man kan även titta på födelse­överskottet. Alltså skillnaden mellan födda och döda.

I Kungsör föddes förra året 93 småttingar. 77 personer dog.

Där har vi alltså ett födelseöverskott på 16 personer.

I Köping föddes det under samma år 289 pojkar och flickor. 278 personer dog. Det ger ett födelseöverskott på elva personer.

Slutligen Arboga. Där föddes det 150 barn. Det dog dock 165 personer. Eftersom fler dog än föddes, då blir det ett födelse­underskott.

Att Arboga ändå har plus i befolkningen beror förstås på ökad invandring. Arboga har för övrigt ett starkt företagande, visat i en annan mätning.

Uppåt alltså för KAK-kommunerna.

Det här ingår i ett mönster där hela Västmanland nu har passerat 271  000 invånare och ökade sin befolkning förra året med 3  466 personer.

Givetvis var Västerås den kommun som ökade mest (plus 2  714). Trenden är densamma över hela landet: större städer ökar, ofta på bekostnad av landsbygd.

KAK-regionen sitter i ”vinnarhålet” om man jämför med exempelvis Norberg som noterar kuriosasiffran plus en person i befolkningstillväxt. Sura hade minus sex i födelseöverskott medan Fagersta hade elva plus.

Till sist en siffra långt från KAK:s blygsamma noteringar. I hela Sverige var vi vid senaste årsskiftet en bra bit över tio miljoner invånare. 10  120  242, för att vara exakt. Det är 125 089 fler än året innan och ett procentuellt plus på 1,3.

5  037  580 av dessa var kvinnor.  5  08 2 662 var män.

Det går framåt.