Gymnasium i Sala lägger ned

Textstorlek:

Nu pågår den sista terminen för eleverna på ABB Industrigymnasium i Sala. Efter flera år av bristande elevunderlag lägger skolan ned.

– Att vi lägger ned ABB Industrigymnasium i Sala beror på att det är för få elever på skolan, säger Agneta Berliner, vd för ABB Industrigymnasium i Västerås, Sala och Ludvika.

Skolan har funnits i Sala sedan 2009 och kom till på önskemål från företagare i Sala, berättar Agneta Berliner.

– Det var innan jag började, men vad jag förstår var det så att flera företag i Sala ”uppvaktade” ABB Industrigymnasium för att de ville ha en bra teknikutbildning i kommunen och tyckte det skulle vara positivt för företagens kompetensförsörjning om skolan etablerade sig i Sala, säger hon.

Skolan har försökt attrahera fler elever via marknadsföring och nyfikna ungdomar har kunnat besöka skolan och få information om den genom bland annat öppet hus-arrangemang.

– Vi har verkligen försökt, men trots en bra utbildning, skickliga lärare och nöjda elever har antalet inte varit tillräckligt, säger Agneta Berliner.

Varför har det varit så svårt att få elever till skolan tror du?

– Det beror på flera olika saker, bland annat att många salaungdomar väljer att studera på annan ort än hemorten, till exempel i Västerås och Uppsala. Vi har ett högt söktryck till våra skolor i Ludvika och Västerås som är teknikintensiva städer där många föräldrar jobbar inom teknik, så är det inte riktigt i Sala. Sala är en företagsam stad, men mer inriktad på handel. Men om det är en anledning är min egen reflektion, poängterar Agneta Berliner.

Skolan har aldrig lyckats komma upp i önskat elevantal.

– Elevunderlaget har sedan starten varit lågt på vår salaskola och klasserna har inte varit fulla. Att fortsättningsvis erbjuda en utbildning i Sala med den kvalitetsnivå som ABB Industrigymnasium står för med så lågt elevunderlag är inte möjligt enligt ABB Industrigymnasiums ledning. Vi har inte vid något tillfälle haft 30 elever i varje klass, säger Agneta Berliner.

I höstas valde de att inte ta in nya elever på skolan, eftersom de stänger salaskolan efter den här vårterminen. Eleverna i årskurs tre tar studenten men för årskurs två, där det finns 17 elever, väntar andra skolor.

Merparten går vidare till ABB Industrigymnasium i Ludvika och Västerås.

– Sedan vi fattade nedläggningsbeslutet våren 2017 har vi varit öppna med kontinuerlig information och möten med föräldrar och elever och salaeleverna har hälsat på skolorna i Västerås och Ludvika för att bekanta sig med dem, säger Agneta Berliner.

Hur är stämningen på skolan?

– Min bedömning är att stämningen är god, men givetvis är både vi och eleverna ledsna över att skolan inte kommer att finnas kvar, säger hon.