En tuff influensasäsong går mot sitt slut

Textstorlek:

Toppen för årets influensasäsong verkar vara nådd. Förra veckan avtog influensaaktiviteten rejält i hela landet. Även smittspridningen av RS-virus är låg, samtidigt som ökningen av vinterkräksjukan har mattats av. Som vanligt, skriver Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckorapport, krävde influensan även i år ett antal dödsoffer. Men trots att den vanligaste virusvarianten i år, B/Yamagata, främst drabbar yngre, var det – liksom tidigare säsonger – främst de äldre som blev svårast sjuka och dog till följd av sjukdomen. Totalt, skriver myndigheten, hade 421 av de 9 516 personer som hade fått en laboratorierverifierad diagnos till och med den 18 februari dött inom 30 dagar efter diagnostillfället. Bland dessa var medianåldern 83 år, medan den bland dem som inte hade avlidit var 62 år. Säsongen är inte över ännu, men preliminärt visar beräkningsmodellerna på en signifikant överdödlighet till följd av influensan mellan vecka fem och elva, även om överdödligheten i år tycks vara något lägre än förra året. Ett virus som kan vara farligt för små barn är respiratoriskt syncytial virus (RSV). Hittills i år har 54 patienter, de allra flesta spädbarn, intensivvårdats till följd av RSV.

Johan Nilsson/TT