Fler kvinnor på länets styrelseposter

Textstorlek:

LÄNET Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i Västmanland har ökat med 23 procent under de senaste fem åren, vilket motsvarar närmare var femte styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu bättre ut. Bland de nytillkomna styrelseposterna under samma period ökade andelen kvinnor med hela 42 procent. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Billy Bergåker, vd, Almi Mälardalen.

Årets undersökning visar att 42 procent av de styrelseplatser som tillkommit i länet mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor. Kartläggningen visar också att högst andel kvinnor på styrelseposter i länet finns inom branschen annan serviceverksamhet, 83 procent och lägst inom industri och tillverkning, 28 procent. Av företagen har 11 procent en kvinna som vd, vilket är oförändrat jämfört med året innan.

– Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. För oss på Almi, som arbetar med och investerar i framtida tillväxt, är det självklart att kontinuerligt ta fram fakta om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i företagens styrelser och ledning, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig i Almi för kartläggningen.

Styrelsekartläggningen avser könsfördelning i bolagsstyrelser och på vd-poster i företag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda.