Miljarder till den svenska landsbygden

Textstorlek:

EKONOMI Förra veckan presenterade regeringen sin landsbygdsproposition. Nu skall det satsas på turism, bredband, företagande och ökad statlig närvaro.

Satsningen är på 1,5 miljarder kronor under åren 2019–2020 och därefter 400 miljoner kronor årligen för att förverkliga landsbygdskommitténs förslag.

Statsminister Stefan Löfven (S) kallar satsningen för historisk.

Det var för drygt ett år sedan som den så kallade landsbygdskommittén lade fram ett betänkande om en sammanhållen och långsiktig landsbygdspolitik.

Riksdagspartierna i kommittén enades också om 75 förslag för bland annat sysselsättning, företagande och statlig service på landsbygden.

Men i förhandlingarna inför landsbygdspropositionen hoppade Alliansen av. De ville se mer konkreta förslag.

Pengarna som regeringen vill satsa kommer att fördelas på sex olika områden.

Bland annat får näringsliv och företagande 430 miljoner kronor per år och innovation och kunskapsutveckling får 49 miljoner kronor.

Landsbygdskommuner med hög långarbetslöshet kommer att få 2,6 miljarder kronor under perioden 2018–2027.

Det är 30 landsbygdskommuner som är utvalda för detta stöd.

Jan Å Johansson