Pris för attraktiv bygd

Textstorlek:

Munktorps socken­gille i Köpings kommun blev nyligen utsedd till Årets lokala utvecklingsgrupp av Länsbygderådet. Priset på 10 000 kronor delades ut på Fagersta brukshotell.

Länsbygderådet utsåg Munktorps sockengille till 2017 års lokala utvecklingsgrupp ”för sin omfattande, mångfaldiga och idérika verksamhet som gjort hela socknen attraktiv för både boende och besökare”.

– Vi är så glada, hedrade och stolta för den här utmärkelsen. Det är en bekräftelse på att allt det arbete vi lägger ner för att göra det bästa för vår ort märks och uppskattas. Den här utnämningen blir en extra skjuts som ger oss mer energi att fortsätta arbeta för ett fortsatt aktivt och attraktivt Munktorp, säger Sofia Uppsäll, ordförande i Munktorps sockengille.

– Som ordförande är jag stolt över det stora engagemanget som finns i vår förening. Vi är många personer som arbetar ideellt för att dra runt verksamheten och det är tack vare alla engagerade som vi får den här utmärkelsen, fortsätter hon.

Föreningen, som har 440 medlemmar, är en Hembygds- och bygdegårdsförening och driver bygdegården Tallåsgården. Föreningen arbetar även med att ordna olika arrangemang för Munktorpsborna. Utöver det arbetar Sockengillet bland annat med sockenarkiv, film och foto och ger ut medlemstidningen Gillenytt. Sofia berättar att filmkommittén dokumenterar hur livet i bygden ser ut idag, till exempel har de dokumenterat Munktorps enda mjölkgård.

Representanter från Munktorps sockengille fick motta 10000 kronor, blommor och diplom från Länsbygderådets ordförande Helen Fahlin.

Vad pengarna ska användas till är i nuläget inte helt klart, även om det finns en del idéer i styrelsen.

– Vi har tid att fundera på vad vi ska göra. Det ska vara något som är till nytta och glädje för föreningen och som Munktorpsborna kommer att minnas, säger Sofia Uppsäll.

Länsbygderådet är en lokal utvecklingsgrupp som är ansluten till riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” som fokuserar på god landsbygdsutveckling. Utmärkelsen Årets lokala grupp har delats ut under flera år till en lokal utvecklingsgrupp som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för att hela bygden ska leva, som stärker sammanhållningen och den lokala demokratin. I år var det sju lokala grupper som ansökte om att få priset, enligt Helen Fahlin.

Tidigare har priset delats ut till Himmeta Bro bygderåd, Kungsåra bygdegårdsförening och Ransta Nästa bygdegårdsförening.

Cecilia Eriksson