Rekordmånga ansökte om klimatinvesteringar

Robert Axelsson, klimatsamordnare på länsstyrelsen i Västmanland. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Länsstyrelsen har fått in rekordmånga ansökningar vid första ansökningstillfället i år. De 41 ansökningar som kom in är nära fem gånger fler ansökningar än i genomsnitt.

Nu passar länets företag på. De vill satsa på att göra investeringar samtidigt som de gynnar klimatet. Att rekordmånga ansökt om investeringsstödet beror på att länsstyrelsen satsat stort på att gå ut med information om att det finns, enligt Robert Axelsson som är klimatsamordnare på länsstyrelsen i Västmanland.

– Vi har haft fokus på att träffa potentiellt intresserade. Att informera via papper och mejl syns inte i allt brus. Vi har hållit speciella informationsmöten där vi träffat fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lantbrukare, berättar han.

Klimatklivet ger investeringsstöd till åtgärder som ska minska utsläppen på lokal nivå. Företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan exempelvis ansöka om stödet.

– Några som tagit stor del av stödet tidigare är Mälarenergi och Vafab, berättar Robert Axelsson.

Ansökningarna bedöms av Naturvårdsverket med hjälp av länsstyrelserna, Energimyndigheren och andra myndigheter.

Om alla 41 ansökningar i länet skulle beviljas handlar det om ett stöd på 45 miljoner kronor och en minskning av växthusgaser på 8,5 miljoner kilo per år.

Robert Axelsson bedömer att fler än hälften av ansökningarna gör såpass stor klimatnytta att de kan få ta del av stödet.

– Av de 41 ansökningarna handlar det kanske om mellan 20–25 stycken som gör tillräckligt mycket klimatnytta, uppskattar han.

Det handlar till exempel om laddstationer för elbilar, energieffektiviseringar och energikonveteringar från olja till flis.

– Det är vanligt att lantbrukare byter till flispanna, säger Robert Axelsson.

Många av ansökningarna är gjorda av lantbrukare den här gången.

– Lantbrukare står för en stor del av ökningen i ansökningarna, berättar Robert Axelsson.

Att investera i en redan färdig teknik, i stället för en nyskapande, ökar chanserna till att få ta del av stödet enligt Robert.

I ansökan ska det också framgå hur mycket klimatnytta investeringen gör beräknad på varje investerad krona och hur många år det tar att tjäna in investeringen utan stöd.

– Är investeringen för lönsam är det svårt att få stöd, berättar Robert.

Investeringsstödet har funnit sedan 2015.

– Den som fått mest stöd i Sverige fick 120 miljoner och den som fått minst fick 7 500 kronor, säger Robert Axelsson.

I maj får de som ansökt besked om de blivit beviljade investeringsstöd via Klimatklivet.

Nästa ansökningsomgång är den 17 april och den 27 augusti.

Länsstyrelsen håller på att ta fram en ny klimatstrategi i länet.

– Målet är att Västmanland ska vara en klimatförebild år 2030, säger Robert Axelsson.

 

Cecilia Eriksson