Stort tryck på slakteri

”Nu ligger vi på samma mängd som under högsäsong”, säger Niklas Lindström som driver slakteri- och styckanläggning i Sörby utanför Heby.

Textstorlek:

Siffror från Jordbruksverket visar att slakten av får och lamm var rekordhög under förra året, men ökningen gäller de flesta djurslag. Det konstaterar Niklas Lindström som driver Sörby Slakteri och Styck AB utanför Heby.

Siffror från Jordbruksverket visar att slakten av får och lamm var rekordhög under förra året, men ökningen gäller de flesta djurslag. Det konstaterar Niklas Lindström som driver Sörby Slakteri och Styck AB utanför Heby.

– Vi har större tryck nu än när det var som mest i höstas, men vi är snart i fas och nu ligger slaktköerna på sex till åtta veckor, säger Niklas Lindström.

Slakt- och styckanläggningen, som stod klar för åtta år sedan, är godkänd för slakt och styckning av nöt, lamm, gris häst och klövvilt.

– Men gris valde vi bort för tre år sedan och i dag är det nöt, lamm och vilt som vi slaktar. Vi är hårt bokade på lammsidan och har redan nu bokningar till hösten 2019, säger Niklas Lindström.

Ökningen är markant även på nötsidan och Niklas berättar att för fem år sedan låg de på mellan 25 och 30 nöt i veckan att jämföras med dagens 140 nöt i veckan.

– Vi är ju också den förlängda armen till KLS Ugglarps Dalsjöfors, landets största slakterikoncern när det gäller nöt, och vi ser en årlig ökning. Nu ligger vi på samma mängd som under högsäsong.

– Vi strävar efter att få det jämnt mellan säsongerna, och vi har heller inte de försäljnings­problem som många har.

Många slakterier drogs med köer redan inför sommaren på grund av foderbrist, och nu har vissa slakterier väntetider på upp till tre månader.

– Värst är det för hästägare att få tag i foder till våren.

Att vildsvinen ställer till problem är känt och så även i slakteriet. Niklas berättar att de är nerringda angående inlämning av vildsvin.

Allt vildsvinskött som säljs måste ha passerat en vilthanteringsanläggning innan det säljs vidare. Förutom trikinprover kontrolleras även cesiumhalten.

– Det är ett överskott av vildsvinskött på marknaden och tillgången är större än efterfrågan. Det innebär att det kommer att bli massor med vildsvin framöver, säger Niklas Lindström.