Ny chef på länsmuseet

Textstorlek:

VÄSTERÅS Carl-Magnus Gagge har varit chef på Västmanlands länsmuseum sedan år 2000.
I maj tar Jennie Schaeffer över uppgiften.
– Jag tycker att det är ett väldigt spännande museum, modigt på något sätt och det attraherar, säger hon.

Jennie Schaeffer är uppväxt i Sala, men bor i Västerås idag. Till vardags är hon en flitig besökare på länsmuseet, inte minst tack vare att hon har tre barn i spridda åldrar. Den 14 maj blir hon även chef på Västmanlands läns museum.

– Det känns jättekul att ta över, men det är också ett stort ansvar. Att utvecklas i mitt jobb och driva en verksamhet tycker jag är väldigt spännande, säger hon.

Jennie har arbetat på Mälar­dalens högskola som lektor i informationsdesign och som avdelningschef i flera år. Hon har varit involverad i arbetet på länsmu­seet tidigare då hon drivit projekt, bland annat inom normkritik.

– Vad man än väljer att visa av kulturarvet så finns det en annan vinkel på det, det kanske finns 14 eller 100 olika berättelser, säger hon.

Jennie brinner för att involvera medborgare i att forma Västmanlands läns museum.

– Medborgarna kanske bjuds in innan ett utställningsprojekt startat eller innan man sätter programmet för museet, säger hon.

Hon tycker att museet är modigt. Hon talar om att de byggt ut, gjort många basutställningar och fler utställningar till barn än många andra museer.

– De har gått sin egen väg, konstaterar Jennie Shaeffer.

Hon vill bygga vidare på det som fungerar väl på museet och även vidareutveckla det digitala arbetet.

Genom vårt kulturarv kan skapa samtal om vår nutid, anser Jennie.

– Museet kan vara en röst i den demokratiska dialogen. Det kan beröra aktuella händelser idag. Det handlar om att förstå olika perspektiv och kanske att förändra, säger hon.

Anledningen till att Carl-Magnus Gagge slutar som chef på länsmuseet är att han går i pension. 16 personer sökte hans tjänst, men det blir Jennie som kommer att gå parallellt med honom under tre veckor fram till den 2 juni.

Carl-Magnus Gagge har verkat i 18 år på museet.

– Det är häftigt att tänka tillbaka på de här åren och de förändringar som skett på museet, säger han och uttrycker tacksamhet över medarbetarna som gjort det möjligt.

Nya möjligheter öppnades då museet flyttade från slottet till Karlsgatan. Då fick de bättre tillgänglighet för människor med olika funktionshinder och ökade antalet besökare.

– Vi har omkring 100  000 besökare per år, tillsammans med konstmuseet som ligger i samma byggnad har vi 200 000 besökare per år, säger Carl-Magnus Gagge.

Han återkommer till att museet är så mycket mer än en byggnad och att de verkar för och med hela länet.

– Vi har en bred verksamhet och ett brett samhällsuppdrag. Vi samarbetar med kommuner, länsstyrelsen, kyrkor och hembygdsrörelsen, berättar han.

Museet samlar in och förvaltar kulturhistoriskt material, utför kulturhistoriska uppdrag i länet och driver en verksamhet med utställningar, programverksamhet och pedagogik. De har även en mötesplats på webben om kulturarv, ger ut tidsskriften ”Spaning” tillsammans med Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening och har gett ut böc­ker.

– Genom kunskap kan museet vara med och påverka samhället.

Hur känns det att lämna?

– Var sak har sin tid. Det känns bra, det är dags att någon annan tar över och fortsätter arbetet.

– Det är en ny fas i livet. Jag har barnbarn som jag vill träffa mer, jag vill resa mer och så har jag två hus med trädgårdar. Jag vill också skriva. Det är spännande att det skapas tid för nya kreativa saker, säger han.