Vildsvin och stöd i debatt

Per Petersson, LRF, regionförbundets ordförande.

Textstorlek:

Nya ledamöter i region­förbundsstyrelsen och debatt om EU-stöd och vildsvin. Det var en del av innehållet på LRF Mälardalens regionförbundsstämma i Enköping nyligen.

Stämman behandlade 20 motioner och två skrivelser. Många handlade om olika problem med vildsvin, hur yngre ska få möjlighet att starta jordbruksföretag och sopimport. Mest debatt blev det om utbetalning av EU-stöden och de många vildsvinsmotionerna.

Per Pettersson omvaldes till regionförbundsordförande för tredje året, och på frågan vilka utmaningar och frågor som engagerar mest blir svaret.

– Främst handlar det om EU-stöden och sena utbetalningar, särskilt i Uppsala län. Det fungerar bättre i Stockholm och Västmanland men bra är det inte. Det här är ju lagar som myndigheten inte klarar av och det är märkligt när myndgheten inte klarar av lagen.

Per Pettersson säger vidare att den motionen inte gick vidare, även om de arbetar med frågan på alla nivåer.

– Vi kan inte göra mer, säger han och tillägger att däremot går motionen vidare om tjänstemannasvar och som skulle kunna praktiseras på Uppsala.

Många vildsvinsmotioner debatterades och Per Pettersson menar att det här problemet har man sett sedan 80-talet.

— Markägarna måste ta sitt ansvar och inte fodra och skjuta av, men i rätt ordning. Vildsvinen tål att jagas hårt, säger han.

Stämman beslutade att skicka tre motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma, de rörde djurägares och slakteriers problem med myndigheter, kontroll av arealer och saknad branschpraxis när skog avverkas på annans mark på grund av misstag vid fastighetsgränser.

– Gränserna på fastighetskartan kan visa 20–30 meter fel. Vid sockengränser kan det slå väldigt fel, och det finns ingen branschpraxis så den går vidare, säger Per Pettersson.

Under stämman valdes Karin Broström, Norrtälje, och Fredrik Melin, Västerås, till nya styrelseleda­möter. De efterträder Elisabet Pettersson och Jan-Erik Andersson, som avsagt sig omval.

Karin Broström driver en ekologisk gård strax norr om Norrtälje tillsammans med sin man och föder upp kvigkalvar åt Billinge Lantbruk. Grödorna är mestadels vall med korn, höstvete eller rågvete som omväxlingsgröda eller insåningsgröda.

Fredrik Melin bor på gården Millingby i Romfartuna, Västerås, och jobbar på Länsförsäkringar Bank i Västerås som lantbruksrådgivare med inriktning på produktionsjordbruk.

LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades Kåre Krushage, Upplands-Bro LRF, Saga Planting Svensson, Sigtunaortens LRF, Lars Gillberg, Haninge LRF, Tommy Runarsson, Börstil-Gräsö LRF och Åsa Wärlinder, HELMS LRF.

Till Årets lokalavdelning utsågs Ultuna LRF-avdelning, Uppsala, för deras arbete med att erbjuda mötesplatser för nätverk, kunskap och kompetens.

Rose-Marie Eriksson