Volvo behöver arbetskraft

Textstorlek:

Nu är det sug efter kunnig arbetskraft. Anrika Volvo Köpingsverken åker bland annat runt på jobbmässor för att hitta CNC-operatörer.

Det är bra drag på svensk arbetsmarknad, något som Volvo Köpingverken verkligen känner av. Där är behovet av tekniker, och annan kunnig arbetskraft, i fokus.

Ett sätt är att visa upp sig, och behovet av arbetskraft, är att finnas på plats på jobbmässor, dit många unga kommer för informera sig om framtidens jobb.

Hampus Bergman, på plats i Köpingmontern, pekar på Volvos omedelbara rekryteringsbehov.

– Vi söker ett helt knippe CNC-operatörer. Vi har behov av tio till femton stycken i nuläget. Vi behöver annan yrkeskunnig arbetskraft också.

CNC-operatörer betyder i klartext personer som kan köra de maskiner som tillverkar växellådorna, som ju är Volvo Köpings stora frontprodukt. Att jobba med de här maskinerna kräver teknisk skicklighet och gedigen utbildning.

Där är här som på andra platser i landet, nämligen att det är huggsexa om yrkesskickliga tekniker och hantverkare. Efterfrågan är större än tillgången.

– Det är naturligtvis inspirerande att vi kan förse folk i regionen med jobb. Nu gäller det också att få fler unga att intressera sig för den här typen av utbildning.

Volvo Köpingverken har idag runt 1 600 medarbetare. Och om sin arbetsplats säger Hampus Bergman så här:

– Jätteroligt att jobba i Köping. Företaget känns som en trygg arbetsgivare och vi har en modern arbetsplats och kul på jobbet.

– Jag trivs som fisken i vattnet.

Volvo Köpingverken är en av företagets största produktions­anläggningar, eller sighter som det också heter, i världen. I nu­läget upplever Volvo en hausse.

Bredvid Hampus Bergman står Lenie Skoglund och försöker inspirera unga grabbar och tjejer att välja tekniska yrken.

– Stort behov, absolut. Och den som väljer den här typen av yrken, eller att jobba hos oss, har en bra framtid på arbetsmarknaden. Och intresse finns hos många unga, det märker vi när vi rör oss på sådana här mässor.