Det saknas rastgårdar

Textstorlek:

Allt fler kommuner bygger nu rastgårdar och lekplatser till hundar. Mer än en tredjedel av landets kommuner satsar på detta. I Västmanland har alla kommuner utom fyra rastgårdar – de fyra är Fagersta, Surahammar, Norberg och Skinnskatteberg.

Drygt 100 kommuner i Landet uppger på sina hemsidor att det finns en eller flera inhägnade platser där man kan rasta sina hundar. Det är framförallt medborgarförslagen som fått dessa kommuner att satsa skattepengar på att bygga de inhägnade ytorna.

I de fyra kommunerna i Västmanland där inga hundrastgårdar finns har dock medborgarför­slagen varit få.

– Det kom in ett medborgar­förslag under förra mandat­perioden men det avslogs, berättar Carina Sándor (L), kommunalråd i Skinnskattebergs kommun.

Efter det har inte frågan varit aktuell i kommunen.

– Nej, vi har inte funderat mycket på det. Jag vet att frågan varit aktuell i andra kommuner men alla idéer är välkomna för att diskuteras. Här i Skinnskatteberg är det dock inget tryck i frågan, säger Sándor.

I Surahammars kommun berättar kommunalrådet Tobias Nordlander (S) att frågan har varit uppe för diskussion.

– Det finns många bitar att fundera över då det gäller hundrastgård. Det är en fråga om kostnad och om hur man placerar den i förhållande till de kringboende. Och hur skall den drivas? Men bygger vi en rastplats ser vi helst att någon förening driver den. Vi har frågat brukshundklubben men de var inte intresserade – de har ju sin egen anläggning utanför Surahammar.

I kommunen fick man in ett medborgarförslag i början av förra året.

– Vi diskuterade det i vida termer men förslaget som kom in var för kostsamt. Visst kan vi från kommunens sida tänka oss att bygga en rastgård – det kanske går att bygga utifrån någon redan befintlig. Men att ha personal kostar pengar så vi ser helst att någon tar på sig att sköta den, säger Tobias Nordlander.

Kommunstyrelsens ordförande i Norberg, Johanna Odö (S), har nyligen tillträtt som kommunalråd.

– Jag vet att frågan har utretts, men det var före min tid. Det var ett medborgarförslag där flera medborgare skrivit under. Nu har vi dock fått in ytterligare ett förslag så vi skall utreda igen om det är aktuellt med en hundrastgård.

Precis som i Surahammar är frågorna var rastgården skall ligga och vem som skall sköta den.

– Vi skall kolla med kommuner som har hundrastgårdar.

Medborgarförslaget har skickats vidare till NVK, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, där det ligger för beredning.

I Fagersta finns det dock en inhägnad hundrastplats men den drivs i privat regi. Det är Stråets hunddagis som lånar mark av Fagersta Steinless i anslutning till kyrkogården i Västanfors – en bra bit ifrån centrala Fagersta. Dagiset drivs av Susanne som dock inte vill ha med sitt efternamn.

– Vi byggde rastgården för åtta år sedan då det saknas en plats i kommunnen där man kan låta hunden springa lös utan koppel vilket vi behöver på hunddagiset. Det är viktigt att hundarna får löpa fritt utan koppel.

Men här får vem som helst släppa sin hund lös.

– Javisst, vi vill bara att man plockar upp hundens bajs.

Vi har försökt nå kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, Marino Wallsten (S), men inte lyckats.