Lantbruk är kapitalintensiv verksamhet

Textstorlek:

Ett modernt lantbruk är ett högteknologiskt och kapitalintensivt företag. Svånö gård utanför Rytterne, som drivs av familjen Sommar, är inget undantag. De har just investerat i en ny traktor.

Traktorn är nog vid sidan av en ko den mest kända symbolen för ett lantbruk. Men traktorn är också en vital del av att få verksamheten på ett lantbruk att gå runt. Henrik och Ingrid Sommar tog över gården 1983 från hennes far. Idag driver de tillsammans med sin son Johan mjölkgården med cirka 130 kor.

Doften av nybryggt kaffe möter mig när jag kliver in i bostadshuset där Henrik och Ingrid bor. Huset ligger på en liten höjd och överblickar gårdens byggnader såväl som Rytternevägen. På vägen upp till huset passerar jag gårdens nya traktor. Den har redan använts en del och blivit ganska smutsig.

Det krävs en hel del utrustning att driva ett modernt lantbruk. Mycket är automatiserat och datoriserat, inte minst traktorer är fulla av elektronik. Svånö gård omsätter runt 10 miljoner kronor per år och investerar förstås på löpande basis i förbättring av existerande utrustning och inköp av ny utrustning. Att ersätta all utrustning de har på gården skulle kosta ungefär lika mycket som ett års omsättning, uppskattar Henrik. Då är inte mark och byggnader inräknat.

En lantbrukstraktor kan kosta från 600.000 kronor till över två miljoner kronor, berättar Johan. Den fullt utrustade traktor som nu har tagits i tjänst på Svånö gård kostar cirka 1,3 miljoner. Det som skiljer en modell från en annan är främst storlek, styrka och utrustning. En traktors livslängd räknas i timmar och som all annan utrustning måste den förr eller senare bytas ut. Henrik Sommar berättar:

– Maskiner måste ersättas. Den traktor som nu ska gå i halvpension, den har gått drygt 8.000 timmar. Om man jämför det med en bil så är det någonstans 50.000 till 60.000 mil. Då är den inte pålitlig längre. En bil som har gått 50.000 mil, hur mycket är det kvar av den?

Men det är också så att desto längre man kan hålla igång sitt skrot, desto bättre är det ekonomiskt, förklarar Ingrid. Men med ökad ålder på utrustningen kommer ökad kostnad för service och tillhörande nedtid. Och kan inte utrustningen användas för att sköta arbetet på gården kostar det pengar också.

– Allt ska underhållas, skattas och försäkras. Det gäller hela tiden att slimma så man inte har för mycket maskiner som kostar pengar. En traktor ska man använda ett visst antal timmar per år för att det ens ska vara någon vits att ha den, säger Ingrid.

Även om jag är nybörjare vad gäller lantbruk så förstår jag att det finns några stora märken på marknaden för traktorer. Är det som med andra varor, tänker jag, att det finns märken som är inne och hur väljer man märke.

– Man har inte råd att vara märkesnörd. Man har inte råd med det, de ska fungera. Det är lyx att inbilla sig att man bara kan ha ett visst märke. Man måste se till att vad passar oss bäst just nu med service och annat, lägger Ingrid till.

Henrik infogar att framförallt ser de till att servicen är stabil och tillgänglig. Den nya traktorn har de köpt av Lantmännen i Västerås där familjen upplever att bemötande och service är bra. 

Eftersom utrustning kräver stora investeringar glider vårt samtal in på ett lantbruks finansiering. För att förbättra ett lönsamheten är det svårt att göra mycket åt gårdens inkomster. De är ganska satta om de inte vill utöka verksamheten. Familjen Sommar t.ex. plogar en del snö på vintern för att utöka inkomstbasen. Däremot filar de ständigt på kostnader, berättar Ingrid:

– Det finns vissa parametrar som går att arbeta med. Dels då att korna mjölkar mer, men också att mjölken håller en högre kvalitet. Mer fett, högre protein osv. Då kommer man högre i kvalitet och får bättre betalt. Det finns många såna saker som enskilt ger lite pengar men som på ett år kan bli ganska mycket.

Eftersom det uppenbarligen krävs mycket och ofta dyr utrustning för att driva ett modernt lantbruk ställer jag mig frågan hur kan någon som vill starta en lantbruk göra.

– Det är väldigt svårt om man inte har kapital. Kanske man kan börja arrendera och ta över successivt. Det pågår en rätt så kraftig strukturrationalisering idag, säger Johan.

Därför tillkommer det väldigt få om ens några helt nya lantbruk idag. 

När vi avrundar diskussionen för denna dagen och dricker upp det sista kaffet berättar Henrik och Ingrid att Svånö gård står inför ett generationsskifte. Sonen Johan ska kanske ta över inom en snar framtid. Men det lämnar vi till en framtida artikel. Jag lämnar Svånö gård för denna gången med många tankar om lantbrukens villkor surrande i huvudet.

Du kan läsa alla artiklar i serien här.