Ny satsning på Ösby

Annica Åkerblom, verksamhetsledare, och Anders Wigelsbo (C), kommunalråd, framför herrgården på Ösby.

Textstorlek:

Ett grönt kompetenscentrum planeras på området vid Ösby Naturbruksgymnasium i Saladamm. Ösby ska vara ett regionalt centrum för utbildning och utveckling av de gröna näringarna.

Ett grönt kompetenscentrum är i startgroparna vid Ösby Naturbruksgymnasium. Grönt kompetenscentrum ska vara ett regionalt nav för utbildning och utveckling av de gröna näringarna inklusive besöksnäring. Det blir en samverkansplattform för de gröna näringarna.

– De kommer att kunna träffas och bedriva utveckling tillsammans, säger Anders Wigelsbo (C), kommunalråd i Sala kommun.

Arbetet med Grönt kompetenscentrum har pågått sedan 2013, efter att en motion om det från Centerpartiet antogs.

– Arbetet firar femårsjubileum i år, men bra saker tar tid och det är en komplex verksamhet att sätta igång, säger Anders Wigelsbo.

Vad betyder det för Sala kommun att ha ett grönt kompetenscentrum?

– Det betyder väldigt mycket, vi har väldigt många företagare i kommunen och många av dem finns på landsbygden och är verksamma inom de gröna näringarna. Det är inom de gröna näringarna som nyckeln till hållbar tillväxt finns, säger Anders Wigelsbo.

Annica Åkerblom är verksamhetsledare på Grönt kompetenscentrum på Ösby. Arbetet har hittills handlat om att skapa nätverk.

– Vi skapar nätverk och relationer med olika aktörer, det är livsviktigt med en stor samverkansplattform och att bygga relationer och nätverk för att komma framåt, säger hon.

Entusiasmen är stor.

– Det finns väldigt mycket positiv vilja bland olika organisationer och företag. Vi har haft olika workshops för att ta reda på vad alla tycker och tänker, säger Annica Åkerblom.

De har även gjort en omvärldsbevakning för att ta reda på vad omvärlden säger om gröna näringar när det till exempel gäller ny teknik.

Hur involveras eleverna på skolan i arbetet?

– Det blir en del av deras verklighet och vardag. Det är livsviktigt att skola och näringsliv jobbar tajtare ihop, säger Annica Åkerblom.

Förhoppningsvis kan Grönt kompetenscentrum öppnas näs­ta år. Men först ska en fysisk plats skapas för ändamålet och planen är att ha verksamheten i herrgården, där särskolan håller till idag och att sedan bygga nytt för särskolan. Det kommer ligga i budgetprocessen nästa år, enligt Anders Wigelsbo.

– Etapp ett får bli Grönt kompetenscentrum ihop med särskolan, vad vi ska göra med det och hur vi ska bygga vidare. Förhoppningsvis kommer det arbetet att starta upp 2019 och att vi sedan kan ha en bra invigning 2020 med dunder och brak. Men under resan fram tills dess är min uppgift att anordna aktiviteter och utbildningar, säger Annica Åkerblom.

En del planer finns redan för särskolan.

– Eftersom man vill ha Ösby som besöksmål så är det lämpligt att man väver in särskolan i det arbetet med gårdskafé och gårdsbutik för att kunna servera och köpa regionens mat. Då kan människor kan komma ut hit och handla, så att det inte bara finns Saluhallen Västerås till exempel, säger Annica Åkerblom.

– Sedan har vi diskuterat att biodling kan vara en sak för särskolan och det genererar ju något positivt för alla att det finns bin, säger hon.