Skogsindustrin gläds åt kylig vår

Textstorlek:

En regnig höst och en vinter med mycket snö har ställt till det för skogsindustrin. Men en sen och kall vår kan hjälpa skogsbolagen att fylla ladorna igen, enligt Sveaskog. Det råder kraftig brist på massaved – virke att göra pappersmassa av – i hela landet.

En stor anledning är ovanligt stora snömängder i vinter, framför allt i kustområdena. Gallringsmaskiner har haft svårt att ta sig fram, transporterna har blivit längre och sågverken har fått ta emot frusna stockar. Men när snön nu börjar försvinna, men marken fortfarande är hård, kan skogsföretagen ta igen det som snön tidigare satt stopp för.

– Det bästa är om det är precis som det är nu: soligt, blåsigt och varmt, med ett par minusgrader på natten, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef vid statligt ägda Sveaskog, som är den största enskilda ägaren av svensk skogsmark.

– Vi får hoppas på en vårflod av massaved som kommer ut, så att industrin kan hämta andan.

En lång produktionskedja får ändå planeras kortsiktigt. Sveaskog har fått flytta sina maskiner från snötäckta områden till andra.

– Logistiken är avancerad och ändrar man några parametrar så förskjuts balansen, säger Fredrik Klang.