Slottspark restaureras

Ängsö slott.

Textstorlek:

Nu ska Ängsö slottspark, utanför Västerås, restaureras och återställas till hur den såg ut på 1750-talet. För det har Westmannastiftelsen tilldelats 2 miljoner kronor av Länsstyrelsen.

Äldre målningar och annat arkivmaterial visar att parken har varit mer komplex och innehållsrik än vad den är idag.

Borggården och Parterren har haft en väldigt tydlig struktur med en formstark gestaltning med klippta lindhäckar, trästaket och grindar, en terrassmur och trappa.

Det har också funnits blomsterplanteringar och en parterr med mönster i formklippt buxbom och tegelkross samt formklippta vintergröna buskar.

Och nu kommer Westmannastiftelsen försöka återskapa slottsparken till hur den såg ut under 1750-talet.

– Det kommer att vara fantastiskt att se vilket intryck man får av slottet och parken när restaurering och rekonstruktion är gjord av den historiska slottsparken vid Ängsö Slott, säger Indi Persson, på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Investeringen ska stärka landskapets natur- och kulturmiljövärden och bidra till bättre förutsättningar för turism och annat företagande inom bygden.

– Det är ett otroligt roligt och spännande projekt som vi nu ska dra igång och förverkliga. Ängsö Slottspark tror vi kommer locka till sig ännu fler besökare både under projektets gång och efter. Vi hoppas kunna återspegla lite av parkens guldår runt 1750-talet, säger Lina Filer, på Westmannastiftelsen.

Historiskt sett hade man inga ekonomiska medel att lägga på parken och därför blev den enklare med tiden, enligt Lina Filer. Westmannastiftelsen tog över år 1971 efter familjen Piper.

Under försommaren och sommaren ska arkeologiska undersökningar genomföras för att få ta del av spår om hur parken sett ut.

Restaureringen kommer att kosta 2 miljoner kronor och finansieras genom Landsbygdsprogrammet 2014–2020 samt genom kulturmiljövårdsanslaget från Riksantikvarieämbetet, men även genom åtgärdsprogram för hotade arter.

Projekten startar under 2018 och ska vara klart 2020.

Tanken är att det sedan ska anställas en trädgårdsmästare som ska ta hand om parken.