Små leverantörer ska få mer av kakan

Textstorlek:

LANTBRUK Böndernas andel av vad konsumenten betalar för en vara har under många år sjunkit. Det är en trend inom hela EU – att lantbrukare ofta kan ha svårt att hävda sina intressen i avtal med stora livsmedelskedjor. 

I förra veckan lade därför EU-kommissionen fram ett lagförslag som skall komma tillrätta med affärsmetoder som riskerar att missgynna mindre leverantörer.

Det kan handla om allt ifrån sena betalningar, sena ändringar i beställningar till övervältring av kostnader för kampanjer och reklam. Bland annat vill EU-kommissionen införa krav på tydligare avtal.

Dessutom finns önskemål om att varje medlemsstat skall utse en ansvarig myndighet för övervakning och verkställande.

Att EU tar fram gemensamma regler på området välkomnas av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

– Om primärproducenter får en starkare position i livsmedels-kedjan och en större del av konsumentpengarna har vi större chans att nå det centrala målet i den svenska livsmedelsstrategin, nämligen att öka den inhemska livsmedelsproduktionen, säger förbundsordförande i LRF, Palle Borgström.