SMHI varnar för höga vattenflöden

Textstorlek:

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Gävleborgs läns inland och i Dalarnas, Örebros och Västmanlands län. 

Varningen innebär att flödena i mindre vattendrag kan stiga till en nivå som uppkommer i genomsnitt en gång var tionde till vart femtionde år. 

Linus Dock, meteorolog på SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, säger att vårfloden i områdena beror på den gångna veckans varma vindar från södra Europa.

– Vi har haft väldigt höga temperaturen under slutet av veckan, och det har lett till en ganska snabb smältning av den här snön. Då har små vattendrag börjat fyllas upp och nått varningsnivåer, säger Linus Dock.

Vårfloden kulminerade under helgen har därefter minskat i styrka. Smältvattnet har orsakat problem för invånare i länen där varningen gäller, rapporterar lokala medier. 

– Den kan tillta igen om värmen kommer tillbaka, men som det ser ut nu är svalare luft på väg, säger Linus Dock.

SMHI har dessutom utfärdat en klass 1-varning, som är den lägre nivån, i Uppsalas, Värmlands och Västernorrlands län, samt i Gävleborgs läns kustland och i Härjedals- och Jämtlandsfjällen.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT