”Det känns att det är valår”

Länsbygderådet och föreningar i länet deltog i Landsbygdsriksdagen: Nils Gunnar Nilsson, Camilla Ekdahl, Regina Daré, Ylva Pettersson, Helen Fahlin, Ann-Marie Karlberg, Ann Widell och Inger Eriksson. Foto: Hans Erik Näslund
Textstorlek:

Fullt av intryck, inspiration och engagemang och visst känns det att det är valår. Så beskrivs Landsbygdsriksdagen av Helen Fahlin, ordförande i Länsbygderådets i Västmanland.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, som arbetar för landsbygdsutveckling, arrangerar Landsbygdsriksdagen vartannat år. Första gången var 1989. 5 000 lokala utvecklingsgrupper och 24 länsbygderåd är anslutna till Hela Sverige ska leva och styrelsen från Länsbygderådet i Västmanland, som arbetar för en levande landsbygd genom att samordna länets lokala grupper, fanns med på Landsbygdsriksdagen.

Enligt Josefin Heed, samordnare på Hela Sverige ska leva, kom drygt 700 personer till Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Alla partiledare deltog i partiledardialogen utom partiledaren Ebba Busch Thor (KD) som inte kunde komma men istället skickade en talesperson.

– Fem partiledare kom till Landsbygdsriksdagen i Sand­viken 2014, men nu kom nästan alla. Det märks att landsbygdsfrågorna har blivit hetare, säger Josefin Heed.

Temat var ”Ett land i balans” med särskilt fokus på infrastruktur, kultur, service och utveckling i hela landet.

– Det var en bra diskussion. Det känns att det är valår, säger Helen Fahlin, Länsbygderådets ordförande i Västmanland.

Fyra personer från Länsbygderådets styrelse i Västmanland reste till västernorrland för att delta i Landsbygdsriksdagen tillsammans med en representant från respektive förening: Svedvi Bergs Hembygdsförening, Skerike Hembygdsförening, Åvestbo Byalag och Kungs Barkaröbygdens intresseförening.

Två föreningar vann resan genom utlottning av Hela Sverige ska leva i Västmanland och två föreningar kunde komma med på resan eftersom Hela Sverige ska leva i Västmanland ansökt om bidrag.

– Vi hade sökt ekonomiska medel från länets alla tio kommuner för att kunna få med föreningar och vi fick 10 000 kronor från Västerås kommun och 10 000 kronor från Fagersta kommun, berättar Helen Fahlin.

Önskan var att få med en föreningsrepresentant från varje kommun i länet. Nästa gång hoppas hon på att de får bidrag från fler kommuner, eftersom resan upplevdes som väldigt positiv från delatagarna. Inspirationen var stor på Landsbygdsriksdagen.

– Det var en härlig helg som var fullmatad med intryck, inspiration och engagemang, säger Helen entusiastiskt.

Helgen inleddes med ett årsmöte med Hela Sverige ska leva och sedan deltog länsborna i inspirationsresor som gjordes för att visa exempel på lokal utveckling.

– Det finns ett fantastiskt samverkan där man inte konkurrerar ut varandra och där man har lyckats, säger Helen Fahlin.

Det fanns många seminarier att välja mellan på Landsbygdsriksdagen. Bland annat lyssnade Helen till Lotta Svensson som talade utifrån sin bok ”Lämna eller stanna?” som handlar om utflyttningen från landsbygden.

Men hon lyssnade också till journalisten, författaren och kulturkritikern Po Tidholm som talade utifrån ”Läget i landet” om att det finns mycket kvar att göra på landsbygden, men att det också finns en ljusning.

Helen Fahlin har varit med på Landsbygdsriksdagen tidigare och det betyder mycket för henne att delta.

– Jag ser alltid fram emot att åka på Landsbygdsriksdagen. Det ger inspiration och det är roligt att träffa andra länsbygderåd för att diskutera, säger hon.