Tema: Jord & Skog

Full fart med vårbruket

Textstorlek:

Det är traktorer ute på fälten nästan överallt tycker jag denna soliga vårdag när jag kör till Svånö gård i Rytterne. Även familjen Sommars traktorer kör för fullt för att kunna hinna med vårbruket så snabbt som möjligt.

Förutom de dagliga sysslorna med gården så har de nu också förberedelserna med att få åkrarna redo för säsongen att hantera. Gården med runt 130 mjölkkor drivs av familjen Sommar. Henrik och Ingrid Sommar tog över mjölkgården från hennes far 1983 och driver den idag med deras son Johan.

Det är en hektisk tid för alla lantbrukare. Även lantbruk som i huvudsak är inriktade på kött- eller mjölkproduktion har dessutom allt som oftast produktion av olika växter som t.ex. spannmål och oljeväxter. Det de odlar går då i första hand till mat för djuren, men eventuella överskott kan de sälja. Så är fallet även på Svånö gård där familjen Sommar nu är i full fart med att så vårvete, maltkorn och vallgräs.

Men som vi berättade om i en tidigare artikel har förberedelserna för vårbruket pågått ett tag. Det handlar om reparation av utrustning och stängsel, beställa och ta emot utsäde och mycket annat. Då fastställer de eller uppdaterar också en växtföljd. Det är en plan för vad som ska odlas på vilken åkermark. Helst ska det finnas variation så inte samma gröda odlas på samma mark år efter år. Dessutom lämpar sig viss mark bättre eller sämre för vissa grödor. Det ska också beaktas.

Vårbruket kör igång när marken är redo, alltså när åkrarna är torra nog för att kunna bära den tunga utrustningen. Vädret är alltså en nyckelfaktor i när vårbruket kör igång och hur lång tid det tar. Hur lång tid tar då ett vårbruk, frågar jag Ingrid Sommar.

-Det beror på. Kommer det regn får man avbryta. Så kanske man får harva igen för då har det packat ihop sig.

Under vårbruket blir det långa timmar och dagar på traktorn. Först ska marken harvas för att jämna ut jorden och förbereda den för sådd. Och allt det ska ske så snabbt som möjligt så grödorna kan börja växa. Alltså är det minst sagt en hektisk period för våra bönder.

Det är dock inte bara att vårbruket sker under en kort och hektisk period utan har man djur ska de också ut på bete. Och ofta ska det ske ungefär samtidigt. Alltså har familjen Sommar också att stå i att få ut alla sina djur och det ska ske samtidigt som vårbruket. Men mer om det i nästa avsnitt av Året på gården.

Du kan läsa alla artiklar i serien här.