Hela Sverige ska leva

Textstorlek:

Sent omsider tycks de politiska partierna ha upptäckt att flertalet invånare inte bor i Stockholm utan på andra orter i Sverige, små och stora. Svenska Dagbladet lät i helgen en väljare ställa frågan till partiledarna hur hennes kommun i Småland ska kunna locka arbetskraft till orter utanför stor­städerna.

Bara en partiledare svarar fullständigt på frågan: Annie Lööf, Centerpartiet. Hon pekar dels på bostadsbyggandet och dels på vikten av att ha en väl funge­rande välfärd med skolor och förskolor. Dessutom vill Centerledaren bygga ut yrkesutbildningarna i hela landet, i dag är dessa centrerade till de större städerna.

Centerpartiet var först med att konstruktivt tala om landsbygden och de gröna näringarna som en tillgång, en resurs för hela landet som kan generera jobb, tillväxt och innovation. Nu försöker fler haka på.

S-ledaren Stefan Löfven skippade Almedalen förra sommaren och gav sig ut på turné. Sverigedemokraterna försöker att med skrämseltaktik locka väljare i landsorten. Kristdemokraternas argumentation ligger på flera punkter nära Centerpartiets.

Självklart är det positivt att andra delar av Sverige än storstäderna uppmärksammas av rikspolitikerna. Men i grunden finns bara ett parti som har hög trovärdighet i landsbygdsfrågorna: Centerpartiet. Inget annat parti har formulerat något heltäckande program för alla landsändar.

Centerpartiet ser också till helheten. Hur allt hänger ihop och påverkar landsbygdens befolkning: skatter på driv­medel och energi, övernitisk tillämpning av strandskyddet, snabb eller långsam handläggning av bygglov, tillsynen av jordbruksföretagen – och mycket mer. Medan Miljöpartiet låter piskan vina och skuldbelägger, anstränger sig Centern för att uppmuntra de positiva drivkrafter som kan bidra till förändring, utveckling och ett hållbart samhälle. Med andra ord: mera morot, mindre piska.

Många målar upp en mörk och dyster bild av landsbygden och de mindre orterna i landet. I stället bör man se alla de initiativ och den nydaning som nu snabbt skjuter fart utanför städerna. Gårdsbutiker, bryggerier och vingårdar, ekologiska kvarnar, konferensanläggningar med nya genomtänkta koncept – det spirar och gror av uppfinnarglädje och skaparkraft! Den kraften ska uppmuntras och gynnas, inte tryckas ner av krångel, byråkrati och stelbent myndighetshantering.

Landsbygden och småorterna behöver egentligen inte särbehandlas med bidrag och subventioner. Men inte heller missgynnas med regler som fungerar i storstäder med utbyggd infrastruktur men som slår hårt mot en befolkning som till exempel är beroende av bilen för att kunna leva och verka på landet.

Bo Höglander