Ingen skog utan brukare och ägare

Textstorlek:

Regeringen fattade nyligen beslut om ett ”nationellt skogsprogram” med en vision om att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Samtidigt växer kritiken från skogsägarhåll mot bland annat regeringens
beslut om så kallade ”nyckel­biotoper”. Vissa områden pekas då ut och får inte avverkas. Ersättning utgår inte till ägaren. I april hävdade företrädare för Sveriges skogsägare i Dagens Industri att detta kan bli en krigsförklaring mot skogsägarna. De skrev: ”I den situation som staten nu försatt skogsbruket, riskerar en förtroendefull och fruktsam samverkan mellan skogsbruket, Skogsstyrelse och Naturvårdsverk att förbytas i långdragna rättsprocesser.”

Debattörerna uppmanar regeringen och myndigheterna att skjuta upp registreringen av nyckelbiotoper. Många frågetecken måste rätas ut, bland annat den om hur skogsägare, som förvaltat fram höga naturvärden, ska ersättas.

Att staten vill genomföra avställningen av skogsmark på skogsägarens bekostnad, dessutom utan att ens syna de ekonomiska konsekvenserna för lokalsamhället är beklämmande och illavarslande för svenska skogsbygder och svensk skogsindustri.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht förklarade i förra veckan när han presenterade det nationella skogsprogrammet att Sverige behöver skogen och skogsbruket i en omställning från ett oljebaserat till ett fossilfritt samhälle och för att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Fina ord. Men om dessa inte åtföljs av handling och av en trovärdig skogspolitik och myndighetsutövning så faller ambitionerna platt till marken.

Och det fanns inte särskilt mycket av konkret handling i landsbygdsministerns presentation.

Lantmäteriet får i uppdrag att genomföra en laserskanning av Sveriges skogsmarker samt utvärdera skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi.

Det är i sig bra att man får en uppdaterad bild av hur den svenska skogen och skogsmarken ser ut. Och ambitionerna kring en jämställd skogssektor lär väl ingen klaga på. Men räcker detta?

Centerpartiet har förtjänstfullt pekat på problematiken kring äganderätt och rättssäkerhet när staten kräver olika hänsyn av skogsägaren. Partiet har pekat på att den svenska skogen är viktigare än någonsin. Den står för klimatnytta, biologisk mångfald och sysselsättning.

Ändå möts tusentals svenska skogsägare varje dag av rättsosäkerhet och oro för om man får bruka sin skog. Misstron mot myndigheter och politiker ökar. Detta kan inte fortsätta! Svenska skogsägare måste få tillbaka sin optimism och framtidstro. Landsbygden behöver alla ansvarstagande och lönsamma skogsägare. Svensk skogspolitik ska ge skogsägarna råg i ryggen – inte ont i magen!