Ny politik för landsbygderna

Landsbygdsriksdagen konstaterar att det är dags att skapa en landsbygdspolitik för hela Sverige. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

Det behövs en ny politik för Sveriges landsbygder. Det efterlyser landsbygdsriksdagen som avslutades på söndagen. Ökat bostadsbyggande, bättre transporter och bättre service och trygghet är de viktigaste frågorna som lyfts fram.

Landsbygdsriksdagen konstaterar i sitt gemensamma uttalande att landsbygdens behov har nedprioriteras under lång tid och att det har skapat ett kluvet land. Krafttag mot den negativa utvecklingen efterlyses.

”Vi vill ha ett land i balans. Vi måste finna nya lösningar på landsbygden som anpassas efter de lokala förhållandena. Vi tycker att landsbygden måste få finnas till på sina egna villkor och utvecklas efter sina egna förutsättningar”, heter det i uttalandet.

– Vi pratar om balans. Vi arbetar inte mot något utan för, säger Staffan Nilsson, som är en av två ordförande i Hela Sverige ska leva, som arrangerar landsbygdsriksdagen.

Han ser landsbygdsriksdagen som en kraftig manifestation för landsbygdens frågor.

Hela Sverige ska leva efterlyser en utredning av möjligheterna att låta värdena av naturresurser som vind och vatten stanna kvar lokalt.

– Den frågan borde kopplas till den översyn av skatteutjämningssystemet som nu pågår. Man bör titta på Norge, det finns lärdomar att dra där, säger Staffan Nilsson.

Uttalandet avslutas med orden: ”Det är dags att skapa en landsbygdspolitik för hela Sverige”.

Framtidstron på landsbygden är svagare än i städerna. Enligt en Ipsos-undersökning som DN presenterade nyligen tror bara 35 procent i landsbygdskommunerna på en god ekonomisk utveckling, mot 62 i storstäderna.