Kamp om miljonbelopp

Textstorlek:

Köpings kommun vill tvångsansluta alla till kommunens vatten och avlopp. En av de som drabbas och som kämpat hårt mot att det sker är Roland Karlsson i Lilla Sandviken. Gården vid Dåvö öster om Köping har drivits i tre generationer. Nu fruktar Roland att han blir den sista på släktgården, som hotas av miljonskulder.

David mot Goliat är en liknelse som passar väl in på Rolands långa kamp om att få slippa bli ansluten till kommunens vatten och avlopp. En kamp som gjort att han blivit sjuk på kuppen. Till yrket är han fiskare och han fiskar gös och ål från sin fiskebåt som dock inte fått stäva ut på Mälaren ännu. Han orkar helt enkelt inte.

Nedanför hans gård ligger sommarstugorna utspridda under skuggiga träd.

– För tio år sedan låg många av de här stugorna på arrenderad mark och ägarna av stugorna vill köpa tomterna fria. Stugföreningen ville ha en avlopps- och vattenledning som skulle dras till 250 fastigheter plus några till på den norra Mälarstranden. Det skulle kosta mellan 50 000 kronor till 60 000 kronor per fastighet. Men det har sedan dess ältats fram och tillbaka, berättar Roland.

Det gjordes en enkät bland sommarstugeägarna som visade på att 60 procent var nöjda med vad de hade – det röstades alltså nej till den gemensamma avlopps- och vattenledningen. Sedan blev det enligt Roland tyst i några år.

– Men i fjol beslutade kommunen att alla skall anslutas till det kommunala nätet och då stiger kostnaden till 300 000 kronor. För min del då jag har tre fastigheter kommer det att kosta 900 000 kronor plus 40 000 kronor per år i va-avgift.

Hushållen överklagade till Förvaltningsrätten i Uppsala och för en månad sedan kom domen.

– Kommunen fick rätt att dra ledningen men fick bakläxa på taxan. Nu har föreningen överklagat till Kammarrätten. Men det är också överklagat till Mark- och miljödomstolen och där handlar det om sjöledningen. Samma mål är alltså under utredning hos två domstolar, uppger Roland.

Han pekar ut mot det glittrande vattnet där barn kommer för att bada. Vid Lilla Sandviken finns en av de få badplatserna öster om Köping som är åtkomlig för vem som helst. Roland pekar ut mot en boj och en ö.

– Där vill kommunen anlägga ett breddavlopp där orenat avloppsvatten kommer att släppas ut i Mälaren vid en driftstörning.

Roland byggde år 1992 två större trekammarbrunnar med grusbäddar och infiltrationsanläggningar för allt avlopp i området.

– Jag hade sju sommarhus på min mark och de ville köpa loss sina fastigheter om vi löste va-frågan. Och det gjorde vi i och med detta – brunnarna blev godkända.

Men nu är det alltså benhårt från kommunen att alla skall anslutas till det kommunala.

– Jag har föreslagit ett reningsverk och det som rinner ut kan efterfiltreras i den befintliga markbädden som är på 200 kubikmeter, säger Roland.

Men det har kommunen sagt blankt nej till. Han har ritat tre olika förslag på hur Lilla Sand­viken skulle kunna lämnas utanför kommunens nya vattenområde – men kommunens beslut står fast.

– Det lutar åt att jag får betala 900 000 kronor för att tvångs­anslutas och betala 40 000 kronor per år till kommunen. Och det som 75-årig pensionär. Här har man med ett pennstreck bara flyttat gränsen för det kommunala verksamhetsområdet, säger Roland uppgivet och fortsätter:

– Om vi fått bygga vårt eget reningsverk hade vi klarat oss undan med 30 000 kronor. Och dessutom sluppit risken med att avloppsvatten bara släpps ut orenat i viken. Härifrån kommer ingen skit ut i Mälaren.

Han undrar också över när idén om att tvångsansluta alla till det kommunala va-nätet dök upp.

– För några år sedan grävdes luftledningarna för el ned i marken – man kunde ha passat på då.

Elin Granberg är vatten och avloppschef på Köpings kommun. På kommunen avvaktar man just nu domen från Mark- och miljödomstolen.

Roland Karlsson berättar att kommunen redan förberett för den nya ledningen och att om domen blir till kommunens fördel så kör ni igång byggandet. Stämmer det?

– Ja, då kör vi.

Han säger också att det är svårt att föra en dialog med kommunen. Roland känner sig överkörd?

– Ja, det har varit svårt att prata om det. Speciellt då det enda svar vi får är att vi inte svarat fast vi svarat många gånger.

Varför tvingas kommunens in­vånare att kopplas på det kommunala nätet?

– Det ligger i kommunens planer men jag tycker att du skall titta på kommunens hemsida där va-planen ligger.

Det är alltså fastslaget.

– Ja.

– Politikerna struntar i oss och jag tror tjänstemännen försöker lura oss genom att undanhålla fakta. Jag mår så dåligt av allt detta. Om domen i höst blir positiv för kommunen kommer de att starta byggandet hösten 2019. Jag hoppas att mina barn vill ta över gården men det känns väldigt osäkert nu – vem vill ta över en miljon i skulder som kommunen tvingar på oss, säger Roland.