Avspärrningarna kvar vid bränderna i Sala

Vattenbombande helikoptrar är en viktig del av släckningsarbetet. Det är 1,5 -2 minuters intervall mellan tankning i Rörbosjön och nedsläpp. Foto: Lisa Parland
Textstorlek:

Räddningstjänstens arbete med skogsbränderna i Sala fortsätter. I måndags startade en brand i Rörbo och i tisdags började det brinna i Ulvsbo och Broddbo. I Rörbo ska polisen utreda brandorsaken. Men för Broddbobranden är en kvinna gripen misstänkt för grov mordbrand.

Där väg 681 och 686 korsas , vid  Östringby Älvkullen nära Rörbösjön är en vägspärr
upprättad. Närmare branden i Rörbo än så får inga obehöriga komma. Talesmän för polis och räddningstjänst finns på plats vid vägspärren för att svara på frågor från journalister och allmänhet.

– Vår roll är dels att  underlätta och stötta brandbekämpningen  och dels att dirigera trafiken och upprätthålla vägsavspärrningarna berättade Daniel Wikdahl, presstalesperson hos polisregion Mitt.

– Våra poliskollegor bevakar infarterna till de fastigheter som har evakuerats. Naturligtvis ska vi förstås också utreda brandorsaken och om något brott är begånget.

Mats Kero, informationschef på Stockholms Brandförsvar, som blivit inkallat var  också han
under tisdagen på plats vid avspärrningen. På frågan om hur situationen ska hanteras om fler större bränder bryter ut i trakten svarade han följande:

– Vi ser hela tiden till att upprätthålla en beredskap. Ingen enhet, varken i länet eller utanför skickar iväg alla sina resurser till ett och samma ställe.

Senare under tisdagen gick information ut till allmänheten om att separata bränder uppstått  i Broddbo och Ulvsbo. En kvinna från Surahammar har gripits misstänkt för grov mordbrand för Broddbobranden. Där har det brunnit mest.

Enligt uppgifter till SVT planeras styrkorna övergå i ett eftersläckningsarbete under det närmsta dygnet. I Rörbo ser helikoptrarna ingen brand i nuläget.

Avspärrningarna är fortfarande kvar vid bränderna.

Cecilia Ericsson
Lisa Parland