”Brandledningen bestämmer var de vill ha oss”

Textstorlek:

FAK, Frivilliga Automobilkåren har varit på plats vid Broddbobranden sedan i tisdags kväll.
Med bandvagnar modell 206 utrustade med kubikstankar på flaken bistår de räddningstjänsten och Trafikverket.

–Jag var själv uppe och körde i nästan ett dygn, från tisdag till onsdag kväll berättar Jimmy Eken, kårchef för FAK i Västmanland.

– Vi är stationerade vid Broddbo bygdegård, nära den tankningsdamm räddningstjänsten använder. Brandledningen bestämmer var de vill ha oss. Bandvagnarna är väldigt bra på att ta sig fram i terrängen vilket gör dem ideala att ha med vid liknande insatser då vi kan frakta vatten och material åt brandmännen till platser där vanliga fordon inte kommer. Det sparar mycket energi åt brandmännen då de annars skulle behöva bära eller dra slang långa sträckor förklarar Jimmy Eken.

En styrka på omkring sex personer från Västmanland med omnejd är kvar vid Broddbobranden och det kommer de att vara så länge Trafikverkets ledning bedömer att det behövs.

FAKTA: Detta är FAK

Frivilliga Automobilkåren är en rikstäckande organisation som grundades 1914 som militär avläggare till Kungliga Automobilklubben. Då var medlemmarna bilburna officerare. I mitten av 1970-talet fick FAK sina nuvarande uppgifter: Att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation samt vara en resurs vid extraordinära händelser då samhällets vanliga resurser inte räcker till. Verksamhetsidén idag är att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos Sveriges män och kvinnor och att motivera förarna att ställa sin kompetens till förfogande när samhället så kräver. FAK följer Försvarsmaktens värdegrund. I Västmanland har man omkring 30 medlemmar.