Brandrisk råder i länet

Det råder brandrisk i länet. Den som bryter mot förbudet riskerar böter och om branden sprider sig kan man få fängelse. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

Maj månad blev rekordvarmt. Det varma vädret har orsakat en extrem torka och det råder stor brandrisk i stora delar av landet. Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela länet.

SMHI:s gör dagliga beräkningar som ger detaljerade kartor med prognoser för skogsbrandrisk och gräsbrandrisk. Prognoserna är ett underlag för planering av släckningsinsatser och utfärdande av eldningsförbud.

Räddningschefer i flera kommuner i länet har gått ut med information om eldningsförbud och nyligen beslutade Länsstyrelsen om eldningsförbud i hela länet.

I Sala och Heby kommuner råder eldningsförbud sedan en tid tillbaka. I kommunerna blir det automatiskt eldningsförbud vid brandriskvärd 4 (stor brandrisk) och 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk).

– Det skiljer sig från olika kommuner, i en del kommuner tar de ett aktivt beslut och i vissa fall är det länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten som gör bedömningen, säger Tommy Jansson som är Räddningschef/Säkerhetschef på Räddningstjänsten i Sala-Heby.

Alla former av eldning utomhus i skog och mark är förbjudet och det innefattar även användning av grillkol och fasta eldningsplatser i skogen.

– Man får grilla på sin egen tomt men ska vara klar över riskerna och se till att man har brandskydd. Ved åstadkommer lätt gnistor, att använda kol är bättre, säger Tommy Jansson.

I flera kommuner i länet har det varit bränder som lyckats släckas. Även i Sala- Heby har det förekommit bränder i Sör kärrbäck och i Tärnsjö bland annat. Den ena branden tros ha uppkommit av folk som övernattat i skogen och den andra av en skogsmaskin.

– Så länge det är torrt och inte kommer någon nederbörd så kommer det att vara eldningsförbud, säger Tommy Jansson.

Om man bryter mot eldningsförbudet riskerar man böter och orsakar man spridning av en brand kan man få fängelse.

– Det står i lagen om skydd om olyckor att den som bryter mot förbud mot eldning ska dömas till böter. Men om branden sprider sig och det blir fara för liv, hälsa och egendom gör man sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet, säger Johan Thalberg presstalesperson på polisen i Västmanland.

Vid allmänfarlig vårdslöshet kan straffet bli fängelse i upp till sex månader.

– Jag tror att mörkertalet för dem som bryter mot eldningsförbud är stort. Jag tror inte att folk vet vad som gäller, säger Johan Thalberg.

Brandflygsgruppen på Västerås flygklubb genomför skogsbrandsbevakning på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland för att upptäcka bränder i skog och mark och rapporterar det till SOS alarm och brandkåren. De flyger från Johannisbergs flygfält i Västerås, via Arboga, Heds kyrka, Fagersta, Möklinta, Sala, Seglingsberg och även söderöver mot Eskilstuna och Stallarholmen.

– Just nu gör vi tre flygningar per dag, det är extraordinärt, för att det är extratorrt. Normalt gör vi två rundor om dagen, säger Allan Ahlfors pilot på Brandflyggruppen.

– Hittills har vi upptäckt 2–3 bränder. Det är inte alltid vi upptäcker bränderna först, säger Allan Ahlfors.

De bistår räddningstjänsten med översiktsbilder över området där de upptäckt en brandsamt kan leda räddningstjänsten till den aktuella platsen.

Brandflyggruppen genomför skogsbrandsbevakning fram till sista augusti.