Fler elever enligt preliminära siffror

Textstorlek:

Intresset för att gå på Ösby Naturbruksgymnasium i Saladamm har ökat, visar preliminära siffror. – Vi har varit mer aktiva på sociala medier, berättar Börje Andersson som är rektor på skolan.

Naturbruksprogrammet har tre inriktningar: Djur (Häst- och djurvård), Lantbruk och Skog. Än så länge finns preliminära siffror som visar att förstahandssökande till Naturbruksprogrammet har ökat.

– Till inriktningen Skog har 16 elever sökt, det har tidigare legat på 10–12 elever. Dessutom är det extra roligt att tre tjejer sökt sig till inriktningen, säger Börje Andersson.

Till inriktningen Djur har 19 personer sökt sig. Men de skulle kunna ta in bra många fler, närmare bestämt 32 stycken elever.

– Naturbruksprogrammet är ett av de mindre programmen i Sverige så vi är glada att det går åt rätt håll.

Till Bygg- och anläggningsprogrammet är antalet sökande flest.

– Vi har 27 sökande och det är fler än vad det finns platser till. Vi har 22 platser. Men vi vet ännu inte om alla är behöriga.

Börje poängterar att många niondeklassare inte är behöriga till gymnasiet och han ser allvarligt på det hårda betygssystemet.

– Betyget är inte livsavgörande. Flertalet av dem som inte har alla ämnen godkända har fått jobb genom att visa att de är duktiga på respektive yrke genom sin praktik, poängterar rektorn.

Till inriktningen Lantbruk har några färre elever sökt sig i år. Börje uttrycker att bilden av lantbrukaryrket i medier ofta är negativ.

– Det är en livsstil att vara bonde och det är ett fint och ädelt yrke och lantbrukare behövs då Sverige är långtifrån självförsörjande på livsmedel.

På måndag blir siffrorna offentliga, men först i augusti-september vet man säkert hur många elever som går på skolan.