Tema: Jord & Skog

Första vallskörden

Textstorlek:

Första vallskörden är nu i hamn för familjen Sommar på Svånö gård i Rytterne utanför Västerås. På grund av torkan ser dock skörden ut att vara riktigt dålig.

På Svånö har vårbruket och förberedelser inför det tagit mycket tid under våren. Och det är naturligtvis en viktig del av verksamheten på gården. Men vallskörden är likaså en av de mer viktiga delarna av mjölkbönders verksamhet.

I en tidigare artikel följde vi med Henrik och Ingrid Sommar när de tittade på några av sina åkrar och konstaterade att det var redan då torrt i marken. De vältade också vall, alltså förberedde betesvall för säsongen. Med en vält tryckte de ner stenar och jämnade ut mark, bland annat områden som vildsvin hade grävt upp.

Men nu är det dags för slåttervallen som ska slås. Slåttervallen består mest av gräs och klöver som blir till mat för korna på vintern, det som kallas ensilage. Johan Sommar förklarar hur det går till.

-Först slår vi av det med en slåtterkross. Sen strängar man ihop det, sen hackar man det. Vi har lejt in en självgående kross som hackar upp det och knäcker det liksom så det torkar upp lättare. Sen lägger vi upp det i plansilos och täcker det.

Nu återstår att se hur resten av säsongen ser ut på Svånö gård. Johan Sommar förklarar att de vanligtvis skörd av slåttervall om fem veckor igen och även ibland en tredje strax efter sommaren. Men exakt om och när avgörs av vädret framöver. Oron är förstås att om det torra vädret fortsätter så hotas de andra vallskördarna.

Du kan läsa alla artiklar i serien här.