Högsta prioritet är fordon som parkerat trafikfarligt

Om man står närmare än 10 meter från en korsning, vilket denna bil gör, riskerar fordonsägaren att få betala en felparkeringsavgift. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

Kontinuerlig bevakning av parkeringsvakter ger resultat i arbetet med att få bort felparkerade fordon. Anders har arbetat som parkeringsvakt i hälften av länets tio kommuner och han tycker att problemen är ganska lika i alla kommuner.

Västmanlands nyheter stämmer träff med en parkeringsvakt i Hallstahammar, vi kan kalla honom Anders. Han vill vara anonym på grund av hoten som förekommer.

– Jag har arbetat som kriminalvårdare tidigare med dömda brottslingar, men inte ens då fick jag ta emot så många hot som jag får som parkeringsvakt, säger han.

Att felparkera är inget brott, därför kallas det inte för parkeringsböter utan för parkeringsavgift. Han förklarar att han brukar ge fordonsägarna en chans att slippa avgiften om de flyttar på sina fordon innan han hinner utfärda parkeringsavgiften.

– Det är bättre att de flyttar på sina fordon, syftet är ju att få bort felparkeringarna, säger han.

Främst koncentrerar Anders sig på de fordon som ställt sig på ett trafikfarligt sätt, till exempel de bilar som står på gångbanor eller på övergångsställen. I andra hand kommer de som överskrider tidsbegränsningarna på parkeringsplatser.

Under bevakningen den här dagen upptäcker Anders en bil som ställt sig för nära en korsning och han kontrollerar felparkeringen noggrannt. Bilen står 6 meter från korsningen och Anders lägger på en meter extra för att vara på den säkra sidan. Det är inte tillåtet att stå närmare än 10 meter från en korsning. Anders dokumenterar allt och tar foto på felparkeringen.

– Om fordonsägaren skulle komma ut nu så skulle jag be honom att köra fram lite och då skulle han slippa avgiften.

Men ingen fordonsägare kommer och lappen sätts försiktigt på framrutan. Avgiften kan överklagas.

Anders har arbetat som parkeringsvakt i hälften av länets alla tio kommuner och han tycker att problemen är ganska lika överallt. Men parkeringsbevakningen ger resultat.

– Parkeringsproblemen förflyttar sig när de märker att det sker en kraftig bevakning i ett område, säger han.

Vanligaste problemet är att folk överskrider tidsbegränsningen. På flera parkeringsplatser i Hallstahammar får man parkera gratis i en eller tre timmar enligt skyltarna, men många känner inte till 24-timmarsregeln.

– Om det står finns en P-skylt så tror folk att man får stå där under en obegränsad tid, men det är 24 timmar som gäller under vardagarna trots att det inte finns någon tilläggsskylt, säger Anders.

Att avgifterna nu höjs i kommunen lägger han ingen värdering i, utan han utför enbart den beställning som kommunen gjort.

– Avgiften är lika för alla, oavsett om man är hög- eller låginkomsttagare. Det svider mer för dem som har det dåligt ställt, säger han.