Höjda avgifter ska minska felparkeringarna

Textstorlek:

Det finns stora problem med felparkeringar i Hallstahammars kommun. Därför föreslog Tekniska nämnden att kommunen skulle höja avgifterna för felparkering. Kommunstyrelsens alla partier var överens om att höja
avgifterna och beslutet har fattats i kommunfullmäktige. Beslutet träder i kraft den 1 juli.

Hallstahammars kommun vill att det ska vara lätt att besöka kommunen och därför är det gratis att ställa sin bil på de kommunala parkeringsplatserna. Men i vissa fall finns tidsbegränsingar.

Allt fler parkerar sina bilar efter de kommunala gatorna i Hallstahammars kommun och i samband med det har också problemet med felparkerade fordon ökat. Risken med felparkerade fordon är att det kan försvåra för utryckningsfordon att ta sig fram, påverka snöröjningen negativt och bilar som ställt sig på till exempel trottoarer äventyrar säkerheten för gångtrafikanter.

Den 1 mars 2017 kom en ny förordning som säger att en kommun kan besluta om felparkeringaavgifter till ett maxbelopp av 1300 kronor. I dag har Hallstahammar kommun en felparkeringsavgift på 500 kronor oavsett vilken typ av parkeringsförseelse det handlar om. Den avgiften har gällt sedan år 2009.

Tekniska förvaltningen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta om nya, högre avgifter.

– Anledningen till förslaget är att parkeringssitutationen i Hallstahammar är problematisk. Det är inte de högre avgifterna i sig som vi är ute efter, utan det är att det ska få kommuninvånarna att göra rätt och följa de lagar och föreskrifter som finns, säger Carina Elliott, enhetschef på Tekniska förvaltningens beställar- och planeringsavdelning.

– Det vi tycker är extra viktigt är att få bort felaktigt parkerade fordon på platser för rörelsehindrade och på de platser där det finns en fara för oskyddade trafikanter, säger hon.

– Men vi vill också få bort långtidsparkerarna, säger hon.

Kommunstyrelsens alla partier var överens om att höja avgifterna och beslutet har fattats i kommunfullmäktige.. De nya avgifterna kommer att träda i kraft den 1 juli, enligt följande:

Allra dyrast blir det att ställa sig på en parkeringsplats för rörelsehindrade personer, utan att ha giltigt tillstånd. En sådan felparkering kommer att kosta 1 200 kronor.

Dessa felparkeringsförseelser kommer att kosta 800 kronor:

• Parkering där stopp-/stannandeförbud gäller.

• Parkering på övergångsställe samt 10 meter före övergångsställe.

• Parkering på gång- och/eller cykelbana.

• Parkering på busshållsplats och kollektivtrafikkörfält.

Tidigare felparkeringsavgift på 500 kronor kvarstår för följande felparkeringar:

• Parkering där det är parkeringsförbud.

• Parkering framför in- eller utfart.

• Parkering i vägkorsning samt inom 10 meter före och efter vägkorsning.

• Parkering mot färdriktning.

• Parkering för längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats.

• Dubbelparkering, det vill säga när fordon upptar mer än en parkeringsplats.

Felparkeringsanmärkningar kan överklagas skriftligt till polisen. Men avgiften ska alltid betalas och om din överklagan blir godkänd blir det återbetalt.