Länets björnar identifierade

Björnar har identifierats i länet för första gången genom björnspillningsinventeringen. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Björnpopulationen har ökat och det märks också i länet. För första gången har därför Länsstyrelsen i Västmanland deltagit i spillningsinventeringen från björn. Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland, tror att björnar kommer att bli allt vanligare i länet i framtiden.

Spillningeinventeringen sker löpande i olika områden i Sverige och vart tredje år är det Dalarnas och Gävleborgs län som står i fokus för inventeringen.

Men i år fick fler län i Mellansverige förfrågan om de ville delta och därför har björnspillningsinventeringen även genomförts i Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län.

– Tidigare har vi knappt haft en enda björnobservation, så det skulle vara som att inventera ren i länet – det finns inte. Men de senaste åren har vi haft en del björnobservationer i länet och därför fanns det anledning att delta, säger Tobias Hjortstråle.

Länsstyrelsen genomförde inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och insamlingen sköttes av Viltskadecenter. Det skedde under hösten 2017.

I Västmanland samlades 11 spillningsprov in till DNA-analys med resultatet att 10 av dem var björnspillning. Resultatet visade att det fanns två olika hanbjörnar i länet under hösten, en nordväst om Skinnskatteberg och en nordväst om Västerfärnebo.

De sju prov som inte kunde utröna kön eller identitet kan antingen komma från de två identifierade individerna eller från någon annan individ.

Anledningen till att björn nu med sannolikhet finns i länet beror på att björnpopulationen har ökat.

Tror du att det kommer att finnas fler björnar i länet i framtiden?

– Ja, jag tror att det kommer att finnas fler björnar i framtiden än vad det finns idag, men om man kommer att se fler beror på hur man beter sig, säger Tobias Hjortstråle.

Om man är ute efter att se björn så ska man smyga och ta sig till områden där björnobservationer gjorts, annars ska man bete sig tvärtom – föra oväsen och inte ta sig till områden där björnobservationer gjorts.

I september- oktober fanns björnarna i länet, men om de övervintrat eller har luffsat vidare kan Länsstyrelsen inte svara på.

I samtliga sju län kunde 635 björnindivider identifieras, 373 honor och 262 hanar.

Totalt samlades 3 200 spillningsprov in, varav de flesta proverna kom från Gävleborg och Dalarnas län där björnstammen också är störst.