Tema: Jord & Skog

Torkan slår hårt mot Svånö gård och andra lantbrukare

Textstorlek:

Nu har det inte regnat i Rytterne sedan månadsskiftet maj-juni. Det uppger Henrik och Ingrid Sommar som tillsammans med sonen Johan driver Svånö gård. Att minska på besättningen av mjölkkor kan bli en realitet om inte regn kommer snart.

Än så länge klarar de sig bra på Svånö mycket tack vare att de har egna brunnar att ta vatten från. Enligt LRF så behöver en normalmjölkande ko cirka 60-70 liter vatten per dygn och en högmjölkande ko cirka 100 liter vatten per dygn. Det blir alltså en ansenlig mängd vatten som krävs för gårdens runt 130 kor och andra djur. Lägg till det att utrustning måste tvättas också som disk och rengöring av mjölkutrustningen.

Att det är torrt i markerna råder det ingen tvekan om, inte ens för en lekman som jag själv. Sprickorna i jorden är breda och djupa, jag kan med lätthet sticka ner ett helt finger i en spricka och stöter inte på någon som helst fuktighet. Ingrid Sommar gör en svepande gest ut över ett av deras fält:

Det räcker med att titta på marken för att se hur torrt det är.

-När man tittar så här bara på fältet så ser det ganska bra ut. Men när man tittar närmare på plantan ser man hur stressad den är. Den försöker växa klart så snabbt den bara kan och det syns på att plantan borde vara kraftigare, högre och med bredare blad.

Första vallskörden hälften av normalt

Än så länge har familjen Sommar inte behövt vidta några speciella åtgärder på grund av torkan. Men den första utav tre vallskördar var mindre än normalt. Ungefär hälften av en normal vallskörd, säger Johan Sommar.

Vall är den kombination av gräs och örter, som klöver och lusern, som lantbrukare odlar som foder till sina kossor. Det läggs på hög eller paketeras i balar och blir till det som kallas ensilage, alltså foder till djur. Du har kanske sett vita balar ute på fälten, de ser ut ungefär som runda sockerbitar. Det är ensilage.

Vall är den kombination av gräs och örter, som klöver och lusern, som lantbrukare odlar som foder till sina kossor.

På Svånö lägger de vallskörden i plansilos, alltså på hög mellan cementväggar. Där täcks vallskörden över och får ligga till sig tills den behövs som foder. Det är viktigt att vallen packas väldigt noga och lufttätt i både silos av betong eller balar så att syre inte kommer åt att förstöra fodret under lagringsprocessen. Både täckning och packning är viktigt att det görs rätt och ordentligt.

Problemet med en svagare vallskörd blir alltså att gården har mindre foder åt sina kor, foder som behövs under den kalla säsongen när korna inte går ute och betar. Förutom foder till djuren så är kornas också en viktig del i vårt landskap och för den biologiska mångfalden.

Håller torkan i sig så blir det inte nog med foder till gårdens djur och familjen Sommar kan tvingas att dra ner på antalet djur på gården. Att köpa foder är inget alternativ för det finns inget att köpa, utbudet på marknaden är väldigt litet, säger Ingrid Sommar. Problemet blir än värre av att det var dålig skörd av vall redan förra året.

Även dålig spannmålskörd

På Svånö gård odlar de också olika sorters spannmål som används som foder till djuren. Om det blir överskott säljer de spannmål. Men det lär inte bli något överskott i år.

-Spannmålen är körd, tror jag. Visst kan den bli bättre om det kommer regn nu men det blir ingen bra skörd. Vi får lite kärna men det blir lite halm också och det är vi också beroende av, säger Henrik Sommar.

Ingrid Sommar undersöker hur grödorna utvecklas i torkan.

Kärnan i spannmål är lite förenklat det som används för att göra t.ex. det mjöl du bakar med. Resten är halm som kan användas som strö för djur att ligga på och mycket annat. Lantbrukaren vill alltså ha så stora kärnor som möjligt men också kärnor av hög kvalitet som går bra att bearbeta vidare. I år ser skörden ut att bli dålig både vad gäller kärnornas storlek och kvalitet.

Minska flocken kan också bli aktuellt

Om torkan håller i sig kan det bli aktuellt för familjen Sommar att vidta åtgärder vad gäller antalet djur.

-Vi kommer kanske behöva minska flocken, alltså vi slaktar fler kor så vi kan hålla de vi har kvar i bra skick. Men vi måste samtidigt ha kvigor på gång så vi får nya mjölkkor, säger Ingrid Sommar.

Men än är det inte aktuellt. De kommer hålla ett vakande öka över vädret och sina marker för att se hur det utvecklar sig över kommande veckor. Ganska snart dock kommer de behöva fatta avgörande beslut om torkan håller i sig.

Vi kommer följa utvecklingen på Svånö gård i kommande artiklar och hoppas verkligen att det kommer rejält med regn snart så att familjen Sommar och andra lantbrukare kan rädda det som räddas kan av skörden.

Du kan läsa alla artiklar i serien här.