Unik förstärkning av italienskt brandflyg

Textstorlek:

Med anledning av den extrema brandrisken i stora delar av landet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begärt brandflyg från EU.
– Det är en unik händelse, säger Jakob Wernerman, operativ chef på MSB.

Sverige har begärt in brandflyg från EU förut, som när den omfattande skogsbranden i Västmanland rasade 2014. Men myndigheterna har fram till nu aldrig begärt den här typen av förstärkning när den inte direkt efterfrågats.

– Vi har aldrig gjort en sådan här förfrågan då vi ber om stöd för civilskyddsmekanismen för att stärka den nationella beredskapen, snarare än för en enskild brandsituation. På så sätt är det en unik händelse, säger Jakob Wernerman.

Två flygplan av modellen Canadair CL-415, eller Bombardier 415 Superscooper, kommer antagligen till Örebro flygplats på söndagen. Det är samma typ som hjälpt Sverige förut. Från Örebro ska de kunna larmas till bränder i hela landet.

– Som läget ser ut nu med den extrema brandrisken så ser vi ett behov av att ha den här resursen nära till hands, säger Jakob Wernerman.

   Flygplanen och besättningen, som består av 14 personer från Italien, är en del av ett EU-samarbete för beredskap att hantera allvarliga olyckor eller kriser.

– Vi är glada att kunna begära den här typen av stöd inom den Europeiska unionen, säger Wernerman.

Flygplanen kan skopa upp 6 200 liter vatten vardera i en hämtning. Det är mycket mer än vad exempelvis Försvarsmaktens helikoptrar kan ta.

– Flygplanen har en helt annan kapacitet, de kan bära mycket mer vatten.

   Även under den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014 kallades brandflyg från Italien och Frankrike in Det tog dock så lång tid för planen att anlända till Sverige att det föranledde en utredning av regeringen.

Kostnaden för de två planen som väntas komma på söndagen bestäms av hur ofta de får rycka ut. Men beredskapskostnaden kommer att landa på någonstans mellan 1,5 och 2 miljoner kronor, enligt MSB.

– Det är svårt att uttala sig om vad som är en rimlig kostnad, men sätter man det i perspektiv till de ekonomiska kostnader och den potentiella fara för liv och hälsa som skogsbränder kan utgöra så tycker jag det är en rimlig summa, säger Wernerman.