”Detta bör du reagera på ”

Tommy Jansson är Räddnings- och säkerhetschef i Sala kommun. Foto: Sala kommun
Textstorlek:

Flera av sommarens bränder i Sala misstänks vara anlagda. Det finns en hel del allmänheten kan tänka på för att bidra till den allmänna säkerheten och underlätta polisens och räddningstjänstens arbete.

I förra veckan kunde en brand vid Broddbo bygdegård snabbt släckas tack vare en närboende som reagerade på mystiska ljud nattetid och upptäckte en mindre brand i skogsbrynet.

– Mannen i Broddbo agerade på ett föredömligt sätt säger Tommy Jansson som är Räddnings- och säkerhetschef i Sala kommun.

Hur släcker man som lekman bäst en mindre brand utomhus?

– Om du har ordentliga skor på dig, så stampa! Försök slå ned elden med en spade eller kratta. Brinner det bara i undervegetationen kan man ösa med vattenkanna. Grundregeln är att agera i turordningen varna, rädda, larma , släcka. Men man måste också se till den enskilda situationen och anpassa sig efter den.

Ett annat exempel på föredömligt agerande enligt Tommy Jansson var mannen som snabbt rapporterade en observation han gjort i samband med branden vid Finntorpsvägen. Observationen rörde sig om en man som kom ut ur skogen iförd ryggsäck och omedelbart började springa då han fick syn på vittnet.

– Att någon till synes omotiverat plötsligt börjar springa är just en sådan sak man bör reagera på. Likaså personer som hela tiden tycks kontrollera om de är upptäckta. Bär personen på en dunk finns det ännu större anledning att bli misstänksam. Notera signalement, registreringsnummer och den tid då observationen gjordes uppmanar Tommy Jansson.

– Just exakta tidsuppgifter kan innebära både att skyldiga lagförs och att oskyldiga avskrivs från misstankar. Så exakta platsangivelser som möjligt är också viktigt. Ta koordinaterna med hjälp av mobilen, det finns appar att ladda ned för det ändamålet säger Tommy Jansson.

Många som vare sig var fastighetsägare eller involverade i hjälparbetet körde förra veckan in på den smala grusväg som leder fram till brandområdet vid Öjesjön, vilket ställde till en del problem.

– De som inte har en relevant anledning att befinna sig på platsen borde hålla sig därifrån. Folk underskattar hur svårt det är att vända eller köra åt sidan på smala grusvägar och all denna trafik kan leda till att räddningstjänsten får svårare att ta sig fram påpekar Tommy Jansson.

Även när en brand är släckt är det viktigt att vara försiktig.

–  Många är nyfikna på de områden där det brunnit men man ska vara medveten om att träd med avbrända rötter kan falla ljudlöst och häftigt om det blåser. Vi är alltid två och bär hjälm och skyddsutrustning då vi går in i områden där det brunnit.