Eftertanke och handling i torkans spår

Textstorlek:

Torkan har tagit ett strypgrepp på Sverige och en stor del av norra halvklotet. För svensk del handlar det om den värsta torkan på decennier. För våra matproducenter, bönderna, är läget krisartat och på sina håll katastrofalt. Det talas om nödslakt av djur, brist på foder och ont om bete. I slutänden drabbas konsumenten.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har vädjat till rege­ringen om stödåtgärder för Sveriges bönder. Dessutom riktade LRF en vädjan till alla markägare – privata, företag och kommuner – med tillgång till gräsbevuxen mark som normalt inte skördas, att erbjuda bönder att kunna slå denna till extra djurfoder.

”Bondens angelägenhet är faktiskt allas angelägenhet”, fastslog Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i en debattartikel i förra veckan.

Regeringens svar kom nu i helgen. ”Vi måste ställa ekonomiska medel till förfogande från statsbudgeten”, förklarade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Hur stödet kommer att utformas mer i detalj och vilka kriterier som ska krävas för att få det, återstår att se.

Att införa en nationell ersättning till drabbade bönder var en av punkterna på LRF:s önskelista. LRF ville också att regeringen undersöker möjligheterna till ett frakt- och transportstöd av foder från de delar av landet som kan dela med sig till de mest drabbade. Dessutom aktualiserar böndernas organisation möjligheten till förskottsutbetalningar av EU:s olika ersättningar till jordbruket. En ansökan om utbetalningar från EU:s krisstödsfond kan också vara på sin plats, enligt LRF.

Medierna har inte underlåtit att rapportera om torkan och dess konsekvenser. Många har uttryckt sympati för Sveriges bönder. Och gårdar som inte drabbats lika hårt som grannen har solidariskt erbjudit bete på sin mark. Fler exempel finns på utsträckta händer.

Torkan slår hårt, men framkallar uppenbarligen medmänsklighet och sympatiyttringar. Framför allt påminner den oss om de klimatförändringar som vi alla har att tackla. Experter som intervjuats framhåller att en enstaka extrem sommar inte med nödvändighet är en konsekvens av på­gående klimatförändringar.

Självklart ska vi skilja på klimat och väder. Ändå: denna sommars yttringar stämmer skrämmande väl med forskarnas tidigare klimatprognoser.

Så sommaren 2018 har redan bidragit till att klimatfrågorna klättrar uppåt på agendan.

Förhoppningsvis kan torkan också fungera som en väckarklocka för alla som tror att mat per automatik alltid finns i butiken. När allt fungerar är det så, men det bygger på att bonden kan producera och leverera.

Just nu är denna självklara ordning hotad. Utan bönder, ingen mat på bordet.