”Håll ihop under torkan”

Textstorlek:

Den kanske värsta torkan sedan 1868 har drabbat norra Europa. Årets första vallskörd i Sverige var 50–70 procent av det normala, den andra högst 30 procent och för den tredje ser det mycket illa ut.

– Vi åker runt och skördar i kantzoner. En rundbal som vanligtvis kostar kring 350 kronor att producera är mer än dubbelt så dyr nu och kostar oss omkring 800 berättar Robert Kihlin, bonde i Björksta utanför Västerås.

Den 9 juli höll Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tillsammans med Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket och Palle Borgström, ordförande för LRF en direktsänd presskonferens om torkan.

Sven-Erik Bucht förklarade att särskilda extraordinära åtgärder kan komma i fråga. Han utesluter inte fraktstöd för foder och stängselstöd.

Bucht betonade att ingen enskild åtgärd kan lösa problemet men att man gör en översyn av alla regelverk och att det pågår en dialog med EU-kommissionen om krisstöd.

På en fråga om konkursade lantbruksföretag nästa år kunde bli en konsekvens av torkan svarade Palle Borgström att det fanns risk för konkurser redan i höst.

Västerås, Hallstahammars, Norbergs och Sala kommuner hjälper till genom att upplåta mark för att bönder ska kunna komma och klippa gräs att använda som foder eller slå hö.

Lars Kallsäby, kommunalråd (C) i Västerås och själv lantbrukare hoppas att regioner och kommuner framöver ska efterfråga svenskt kött då de köper in mat till sina verksamheter.

– Slaktköerna är redan ett faktum på grund av bristen på foder och då är det viktigare än någonsin att välja svenskt kött för att undvika prisdumpning.

Utgör inte regelverket för upphandling hinder?

– Dels har vi kontrakt med natur­betesproducenter och möjlighet att påverka menyerna. Dels finns det möjlighet att ställa vissa krav i upphandlingar.

Sture Johansson som i många år har varit aktiv i LRF Mälardalens omsorgsgrupp har några tips att dela med sig av.

– Se upp för vasst och farligt skräp då ni skördar i kantzoner eller på de av kommunerna upplåtna ytorna. Ställ upp för varandra och håll ihop under torkan. Vet du någon som har duglig betesmark men inga egna betesdjur, fråga om de kan tänka sig att tillfälligt upplåta marken för bete.

– Och om någon som är drabbad av torkan ringer en lördagkväll och behöver prata: Försök ta dig tid en stund. På måndagen efter kanske personen i fråga inte är lika villig att öppna sig.