Tema: Jord & Skog

Mjölkleverans från Svånö gård

Textstorlek:

Varannan dag kommer en lastbil till Svånö gård i Rytterne för att hämta mjölk. Gården med runt 130 kor drivs av Henrik och Ingrid Sommar tillsammans med deras son Johan.

Korna på Svånö gård bestämmer själva när de blir mjölkade. När de så vill kan de bli mjölkade av en så kallad mjölkningsrobot. Vi återkommer till hur det fungerar i en kommande artikel i denna serie. Men när kon mjölkas förs mjölken in i en stor tank och där väntar den på att bli hämtad av en lastbil.

Varannan dag hämtar Carlssons åkeri mjölk från Svånö gård.

Dygnet runt

Svånö gårds mjölk hämtas av en lastbil från Carlssons åkeri i Västerfärnebo. Den kväll jag är på gården för att se hur det går är det chauffören Stefan Sandström som anländer i en lastbil med ett stort Arlamärke på tanken. Just denna tur har Stefan med sig semestervikarien Kevin Gustavsson. Kevin har nyligen tagit lastbilskörkort och kommer om några veckor börja köra mjölk själv.

Stefan Sandström och Kevin Gustavsson berättar om livet som chaufför.

Åkeriets två lastbilar har fyra chaufförer per bil. Lastbilarna rullar i princip dygnet runt, varje dag. När jag träffar Stefan och Kevin ute på gården strax efter åttatiden på kvällen har de kört runt tre timmar redan. De kliver av passet efter elva eller tolv timmar beroende på trafiksituationen och hur det går med att hämta mjölk från de olika gårdarna på deras rutt.

Sju kubikmeter mjölk

När åkaren kommer fram till gården ansluter de en tjock slang från lastbilen till gårdens tank med mjölk. De går sedan upp på taket av tanken, lyfter på en lucka och luktar på mjölken. På så sätt kan de snabbt avgöra om mjölken är i bra skick eller inte. När de väl anslutit slangen och börjat pumpa så mäter instrument i lastbilen mjölkens temperatur och ett antal andra värden. Utrustningen mäter bland annat mjölkens fetthalt och proteininnehåll.

Sommarvikarien Kevin Gustavsson förbereder för att pumpa över mjölken från gårdens tank till lastbilen.

Mjölkens temperatur får inte överstiga sex grader när den ligger i gårdens tank. Är mjölkens temperatur högre får åkaren inte ta med sig någon mjölk. Likaså får temperaturen inte överstiga sex grader när åkaren lossar mjölken vid Arla. Det är för att säkerställa att en mjölk av god kvalitet når konsumenten.

Efter att de har anslutit slangen luktar åkaren på mjölken för att avgöra om den är av god kvalitet. Mjölken måste vara högst sex grader för att de ska kunna tanka över den till lastbilen.

Datorn i lastbilen skickar ett meddelande tillbaka till Arla med information om mjölken. Då vet Arla redan när tankningen har skett vad de har att förvänta sig vid leverans. Åkarna hämtar runt sju kubikmeter mjölk från Svånö gård varannan dag, vilket stämmer även denna kväll då displayen i lastbilen visar nästan 7.000 liter.

Mycket teknik för enkel procedur

Jag förstår att det är mycket teknik bakom allt som sker när mjölk hämtas upp, transporteras och levereras. Faktiskt ända fram till när du går och köper ett paket mjölk i butiken. Men det ter sig för mig också som en relativt enkel process som går snabbt. Kanske är det Stefans erfarenhet som får det att se enkelt ut. Han började köra mjölk juldagen 1986, berättar Stefan, och det är ett jobb han uppskattar.

Vad gäller sommarvikarien Kevin är det delvis en slump att det blev just mjölk han ska köra. Intresse för lastbilar har han dock haft länge. Jag frågar Kevin om det känns speciellt att det just är mjölk han kommer köra.

-Speciellt vet jag inte men det är inte så vanligt, svarar Kevin.

Stefan Sandström är en av åkarna som hämtar mjölk från Svånö gård.

Mjölkproduktionen rullar alltså vidare på Svånö gård, det är ändå hjärtat i gårdens verksamhet. Sedan jag skrev om torkan i förra artikeln så har en del regn fallit i Rytterne men alltför lite för att göra någon större skillnad. Kommande vallskörd riskerar att bli dålig liksom säsongens spannmålsskörd. Det är säkert ett ämne vi kommer tillbaka till när vi fortsätter artikelserien Året på gården.

Du kan läsa alla artiklar i serien här.