Skilå hytta förstörd

Vattnet rinner över dammkrönet i Haraldsjön. Bilden togs i våras. Foto: Pressbild
Textstorlek:

Det gick inte väl då Skinnskattebergs kommun reglerade dammen i Haraldsjön i våras. Då man trots att vattnet stod mycket högt plötsligt öppnade dammluckorna helt skadades forn­lämningen Skilå nedre hytta svårt.

Haraldsjön ägs av Sveaskog, men det är Skinnskattebergs kommun som sköter regleringen av dammen.

David Modén har länge varit Bolagslantmätare på Sveaskog och träffade i våras flera gånger på personal från Skinnskattebergs kommun vid dammen.

– De åker till dammen minst gång i veckan. Jag påtalade flera gånger för kommunens personal att det här funkar inte, vattnet kan inte stå så högt, ni måste sänka.

Men det tog de inte till sig?

– Nej de gjorde nog inte det. Men nu tror jag de förstår vad de har gjort. Vattnet rann över på sidan av dammvallen. En liten bit av vägen mellan Haraldsjön och Garpsjön spolades bort. Den gick sönder och fungerade inte att köra på. Det var vår egen väg men det ligger en del fritidshus ut med den , vi lagade den omgående berättar David Modén.

– Hade något allvarligt hänt hade ansvaret legat på Sveaskog som är markägare även om de som reglerar dammen också har ett ansvar. Det är ju inte första gången vi har en stor snösmältning även det var en extrem situation i år.

Sveaskog vill egentligen ta bort hela dammen och bygga en så kallad forsnacke, en uppförsbacke med jämn ström. Planen är att ansöka om åtgärd hos Mark- och miljödomstolen.

Geocentrums vänner i Riddarhyttan är en ideell förening som arbetar för att öka intresset kring geovetenskap och göra de befintliga besöksmålen i trakten tillgängliga för boende och besökare. Föreningen skriver på sin hemsida:

”Våren 2018 har ruinerna efter Skilå nedre hytta skadats svårt. Det har skett i samband med att man släppt på stora vattenmängder från Haraldsjön. Ännu har inte skadorna beskrivits men Föreningen Geocentrums vänner kommer att informera när vi vet mer om detta”.

Anna Jansson är webbansvarig i föreningen Geocentrums vänner i Riddarhyttan och den som skrivit texten på hemsidan.

– Vi tycker att det här är mycket tråkigt och ser det som en stor förlust. Skilå nedre hytta var ett av våra besöksmål och nu har den skadats svårt.

Föreningen Geocentrums vänner i Riddarhyttan har gjort en anmälan om skadad fornlämning och lämnat in den till kultur- och miljöenheten på Länsstyrelsen.