”Gympasalen är sunkig”

Textstorlek:

Skinnskattebergs sporthall och gymnastiksal är i behov av upprustning. Men en sådan kan komma ifråga tidigast år 2019.

Sporthallen och gymnastiksalen är kommunala fastigheter som nyttjas av Klockarbergsskolans elever under skoltid och av olika föreningar på kvällstid.

– Gympasalen är sunkig. Bänkarna får man stickor av. Redskapen går inte att sätta fast i golvet eftersom det är vint och skevt. Toaletterna i omklädningsrummen går knappt att låsa och det står fula saker om personer som lämnat skolan för flera år sedan inristat i dörrarna. säger en person som regelbundet utnyttjar lokalerna men inte vill ha sitt namn i tidningen.

– Golvet i sporthallen är så dåligt att det är svårt att utöva vissa moment säger en annan person som också vill vara anonym.

Bristerna i omklädningsrummet har åtgärdats säger Sam Hamberg som är fastighetschef i Skinnskattebergs kommun.

– Vi har bytt en dörr som gått i baklås och fixat duschdraperier . De fula inristningarna har jag sagt till om hos de som sköter det vardagliga inre underhållet i fastigheten och när det gäller klotter görs regelbundet ronderingar.

– Det görs besiktningar av utrustningen med jämna mellanrum men om någon upptäcker bänkar eller redskap man får stickor av bör ansvariga meddelas så att ingen riskerar att skada sig. Då kan bänkarna eller redskapen dras åt sidan för att antingen repareras eller ersättas säger Sam Hamberg.

– När golvet kan åtgärdas beror på hur budgeten ser ut. Kommunen har 150 miljoner i underhållsskuld och i princip ingen fastighet är yngre än 20 år. Just nu byts hela Klockarbergsskolans värmesystem.

Klockarbergsskolans rektor Asko Klemola är fullt införstådd med att sporthallen och gymnastiksalen behöver rustas upp.

– Vi har haft det uppe på tapeten. Det finns inget avsatt kapital för åtgärder under 2018 men det finns med i strategiplanen för 2019. Detta förutsatt att läget inte blir väldigt akut, med vattenläckage eller något liknande. Det finns mycket annat som också behöver åtgärdas i kommunen. Vad som ska prioriteras är ju något folkvalda politiker beslutar , kommunens teknik – och servicesektor verkställer sedan besluten.

Vad skulle en upprustning av sporthallen och gymnastiksalen kosta?

– Mellan 1 och 1,2 miljoner är en rimlig uppskattning. Golvet är slitet och det räcker inte med att bara byta matta.

– Åtgärderna måste utfärdas då skolan har sommaruppehåll. Men om det blir sommaren 2019 eller 2020 kan jag inte uttala mig om.