Värna värderingarna!

Textstorlek:

Valet om några veckor är i hög grad ett värderingsval. Det har Centerpartiets Annie Lööf så riktigt poängterat. Egentligen borde alla val vara det. De värden som åsyftas handlar om människosyn, värnandet av det öppna och fria samhället, äganderätten, rättssamhället och folkstyret.

När torka och hetta präglar en hel sommar gäller det att hålla huvudet kallt. Klimatfrågan ska tas på största allvar, men på rätt sätt. Sommarens extremväder och bränder blev ett tydligt exempel på de förutsägelser som klimatforskare och meteorologer varnat för. Då är det lätt att gripas av fruktan och panik och kräva snabba ogenomtänkta åtgärder som riskerar att gå ut över grundläggande demokratiska värden.

Men brådska och rädsla är ingen bra grund för välgrundade beslut. Akutlägen som bränder ska samhället givetvis alltid vara rustat för med tillgång till övad personal och resurser. Men mer långsiktiga lösningar kräver eftertanke. Där måste det öppna samhällets företrädare ta ett steg tillbaka och ta in hela bilden, komplettera nuläge med historien och spaning in i framtiden. Annars hamnar man i politiskt tunnelseende. Det är då det kan kastas fram förslag om att straffa folk som tar bilen till stormarknaden. De kan ju använda lådcykel, som Karin Svensson Smith, MP (tidigare V), nyligen, deklarerade.

Symbolpolitik är lätt att ta till och kommer oftast till uttryck i Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, men även etablerade partier faller i fällan. Ett antal av Stefan Löfven-regeringens förslag präglas av sådan ideologisk låsning i populistisk dräkt. Vinstbegränsning i välfärden har pressants fram av Vänsterpartiet, som betalning när regeringen sökt stöd vänsterut för sin politik. Miljöpartiet har i regeringsställning drivit fram den ineffektiva flygskatten.

Det senaste i raden av populistiska förslag står S själva för med idén om att ge kommunerna vetorätt mot ”överetablering” av privata aktörer i välfärden. Rätten att välja ska alltså ransoneras i socialistisk anda.

Men det finns ett annat sätt att tänka, fullt tillämpbart på alla politikområden. ”Jag är optimist. Vi i Sverige har historiskt visat att det går att sänka utsläppen av växthusgaser och samtidigt ha en stark ekonomisk tillväxt”, skrev Annie Lööf i en debattartikel i Svenska Dagbladet i söndags (2018-08-19). Det är rätt inställning. Det speglar ett synsätt som går ut på att effektiva politiska åtgärder kan och ska kombineras med respekt för de grundläggande värden som rättsstaten och det fira samhället aldrig får kompromissa om.

Det är politiker med en sådan inre ideologisk kompass som ansvarsfulla väljare bör kryssa i det stundande valet.