Vad vill politikerna göra för landsbygden?

Lars Adaktusson (KD) i samband med sitt besök i Hallstahammar under "Lilla Almedalen". Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

Hur mycket bryr sig riksdagskandidaterna om att bege sig till väljarna på landsbygden och vad vill politikerna göra för att landsbygden bli en attraktiv plats att bo och verka på?
Här svarar Lars Adaktusson, första namn på Kristdemokraternas riksdagslista i Västmanland, på frågorna. Svar från alla andra partier kan ni läsa i Västmanlands nyheters pappersutgåva den 6 september.

Har ni åkt ut till väljarna på landsbygden i valrörelsen? Om ja: Varför har det varit viktigt för er? Om nej: Varför har ni inte gjort det?

–Ja, jag har sedan början av februari i år varit på turné genom hela Sverige. Från Luleå i norr till Trelleborg i söder. I Västmanland har jag, utöver Västerås, besökt Hallstahammar vid två tillfällen och Köping vid ett. 

– Att hela Sverige ska leva är för Kristdemokraterna inte enbart en slogan, vi vet nämligen att Sverige inte skulle klara sig länge utan allt det värde som skapas på landsbygden. Detta är också något jag påmints om gång på gång under mina resor. Därför är det sorgligt att alltfler i städerna har blivit så frånkopplade från den verklighet där exempelvis maten skapas och att många politiker inte längre har någon koppling till landsbygden.

Om ni kommer till makten: Vad vill ni göra för att landsbygden ska bli en attraktiv plats att bo och verka på, både på riksnivå och lokalt i Västmanland?

– Bor man på landsbygden måste man kunna lite på att den grundläggande samhällsservicen så som barnomsorg, skola, sjukvård och infrastruktur fungerar. Det är även väsentligt att företag får goda förutsättningar att växa och utvecklas. Detta kräver bland annat en väl utbyggd IT-infrastruktur.

– Ett exempel på att detta inte fungerar i dag är att Sverige har brist på vårdpersonal på landsbygden, vilket leder till stängda vårdplatser, bristande kontinuitet och patientsäkerhetsrisker. Detta är orimligt. Du måste kunna lita på vården var du än bor i landet. Kristdemokraterna satsar därför 800 miljoner kronor per år för att få fasta läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor till landsbygden. 

Hur ska ni arbeta för att främja inhemsk livsmedels- och energiproduktion?

– Sveriges behov av elenergi kommer öka om vi ska klara omställningen till ett fossil oberoende samhälle. Därför behöver vi investera i ny kärnkraft. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och mer effektiva än dagens. Kristdemokraterna vill därför säkerställa att inte fler reaktorer läggs ner och att investeringar i ny och uppgraderad kärnkraft inte hindras. Utan investeringar i kärnkraft kommer Sverige inom en relativt nära framtid tvingas importera smutsig gas och kolkraft från Tyskland.

– För att främja inhemsk livsmedelsproduktion krävs ett mycket nära samarbete mellan staten och landsbygdens olika företrädare, så som producentorganisationer. Det gäller exempelvis Sveriges position i förhandlingar kring EUs gemensamma jordbrukspolitik och utformningen av olika miljökrav och avgifter. Vi måste lita på våra bönder, inte misstänkliggöra jordbruket som miljöfarlig verksamhet som exempelvis Miljöbalken gör.