Drönare används i lantbruk

Textstorlek:

Det finns en framtid för att använda drönare inom lantbruket i Sverige. Ett par som redan börjat och som är intresserade av att få veta mer om drönare är lantbrukarna Carolin och Johan Larsson. De var två av dem som deltog i seminariet om hur drönare kan nyttjas i gröna näringar.

Nu har första seminariet på Grönt Kompetenscentrum, på Ösby Naturbruksgymnasium, hållits och det handlade om hur man kan använda drönare i lantbruket.

I Västerås finns flygutbildning på OSM Aviation Academy. Där arbetar Lars-Göran Johansson och Hans Johansson som höll i seminariet. De är två av tre som har startat föreningen Obemannade luftfartyg i Mälardalen.

Lars-Göran Johansson gav exempel på platser där drönarteknik nyttjats på ett bra sätt i lantbrukarverksamheter.

– I Sverige ligger vi ganska långt fram när det gäller drönarteknik, men faktum är att att på flera andra ställen i världen, kommit mycket längre med drönarteknik. Sverige däremot är ett av de länder som har mest drönarföretag per capita i världen. Framförallt är det mäklare som med drönare tar bilder på de fastigheter som ska säljas, säger Lars-Göran.

Drönarbranschen tros bli allt större de kommande åren. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA som skapar regelverk inom flygverksamheten i Sverige, har tagit fram luftfartsregler och framtida möjligheter när det gäller drönareverksamheten.

– Fram till 2035 tror de att drönarverksamheten ska skapa över 100 000 jobb i Europa och att det är en bransch som ska omsätta 10 billioner Euro, säger Lars- Göran.

– Det är en bransch som är precis i sitt startskede, som är explosionsartad i teknikutveckling och i användarsystem som byggs. Det skapas drönare för att göra olika uppdrag, fortsätter han.

I Afrika har de till exempel framgångsrikt förbättrat jordbruket med hjälp av drönare, berättar Lars-Göran. Med hjälp av kamera på drönare fotograferar de områden och kan se var och hur mycket de behöver bevattna sina grödor.

– De har fått en ökad produktion på 41 procent genom att göra det och minskade vattenförbrukningen med 9 procent, säger Lars-Göran.

Han berättar vidare om att man kan mäta var det finns vatten på 150 meters djup med hjälp av drönare med rätt typ av sensor, leta efter bortsprungna djur och visar också en film från Nya Zeeland där man driver får med hjälp av drönare istället för att använda hundar.

Han har med sig en lätt drönare som inte ens väger ett kilo. Man programerar den, skakar igång den och tar emot den med handen när den ska landa, berättar han.

Drönare finns tillgängliga på marknaden för alla och priserna ligger på mellan 1500 kronor och upp till miljonklassen och det som kostar mycket är själva sensorn.

Men det finns risker, speciellt om man använder sig av större drönare som lyfter saker. En mindre drönare går troligtvis sönder om den kraschar. Men en större kan skada människor.

– Att köra drönare är inte så svårt, det kan vi lära ut på 1-2 timmar, men för att göra det professionellt krävs mer tid för utbildning. Man behöver förstå vad som finns runtomkring och göra en riskanalys, säger Lars-Göran.

Att flyga inom fem kilometers avstånd från en flygplats kräver tillstånd och man får inte fotografera andra människor utan medgivande.

– I dagsläget finns inga utbildningar i Sverige med specifikt utbildningsmaterial för drönare, vi håller på att sätta ihop utbildningsmaterial, säger Lars-Göran.

På Ösby vill Annica Åkerblom, verksamhetsledare på Grönt Kompetenscentrum, att en drönarutbildning ska bli en nisch för dem. Något som de på Obemannade luftfartyg i Mälardalen är positiva till. Lars-Göran talar om de stora möjligheterna i lantbrukarbranschen.

– Tekniken och möjligheterna finns, det är bara fantasin som behöver användas på rätt sätt, säger han.

Carolin Larsson, lantbrukare på Olsbo gård i Sala, och hennes man Johan Larsson, lantbrukare i Öster vrenninge i Salbohed, använder drönare i arbetet sedan ett år tillbaka. Med hjälp av drönare kan de se var det finns betesskador för att jobba förebyggande. Att själva ta sig ut i dessa områden tar tid som de sparar in med hjälp av drönare. Med hjälp av drönare kan de också se hur grödorna skiljer sig från varandra där de växer i olika typer av jordarter. Carolin är mycket intresserad av kurs om drönare på Ösby för att utveckla företaget, berättar hon.

Även Ösby Naturbruksgymnasiums förstaårselever Jennifer Wiklund, som går inriktningen Lantbruk, och Olivia Jonasson, som går inriktningen Djur, passade på att delta i seminariet.

– Det är häftigt att man kan använda tekniken med drönare inom lantbruk, det visste jag inte innan, säger Jennifer Wiklund.