Satsning på säkerhet i bygdegårdar

Textstorlek:

Nu startar ett nytt projekt med syfte att göra bygdegårdarna säkrare i länet. Men när det gäller brand, inbrott och vattenskador har länets bygdegårdar trots allt varit relativt förskonade hittills.

En inbjudan med information om projektet har gått ut till berörda med anledning av att göra bygdegårdarna i länet säkrare. Det är tre olika insatser som det handlar om: skydd mot vattenskador, bränder och inbrott.

Det är en satsning genom bygdegårdsförsäkringens investeringsbidrag som görs och Västmanlands bygdegårdsdistrikt håller i två informationsmöten. Det första mötet kommer att hållas i Harakers bygdegård den 17 oktober och det andra mötet hålls den 18 oktober i Lillhärads Bygdegård.

Men bygdegårdarna i Västmanland har varit relativt förskonade från skador av olika slag, enligt Anna Wernersson på Bygdegårdsförsäkringens kansli. I år har två vattenskador och två maskinskador på värmesystemen anmälts av föreningar hittills.

– Det är pågående ärenden och det har ännu inte inkommit några krav på ersättning, säger Anna Wernersson.

Även sedan några år tillbaka är skadorna få i bygdegårdarna i länet. 2013 skedde tre maskinskador, 2014 en skadedjursskada och 2015 tillkom en vattenskada och en maskinskada. Men både år 2016 och 2017 anmäldes inga skador på bygdegårdarna överhuvudtaget.

I Västmanland finns idag 37 bygdegårdsföreningar.

– Vi har uppgifter om att det är fem stycken av dem som har inbrottslarm, tio har brandlarm och åtta har vattenfelsbrytare, säger Anders Westin ordförande i Västmanlands Bygdegårdsdistrikt.

– Vi tycker att det är en ganska låg andel och hoppas att projektet ska leda till att fler nappar på minska risken för skador, säger han.

Under informationsmötena som hålls i Harakers och Lillhärads bygdegård kommer två brandsläckare att delas ut kostnadsfritt till vardera förening som kommer. I hela landet har den utbetalda skadeersättningen från Bygdegårdsförsäkringen pendlat mellan 5-16 miljoner under åren 2008-2013. Men det har minskat. Från år 2014 och framåt har det legat på mellan 1 och 4 miljoner.

Även antalet bränder har blivit färre. Under åren 2008-2013 skedde sju totalbränder, varav fyra var anlagda. Sedan 2014 har en totalbrand inträffat. Under samma period, från 20014 och fram till idag, har omfattningen på vattenskador också minskat.

Anna Wernersson berättar att intresset för det skadeförebyggande projektet har ökat sedan första projektperioden som startade 2010. I år är 10 av 24 distrikt med i projektet och det är första gången som Västmanlands Bygdegårdsdistrikt är med.