Tema: Jord & Skog

Helt beroende av elektricitet

Textstorlek:

Ibland funderar jag på hur beroende vi alla är av elektricitet. Att den där nästan magiska kraften strömmar ut ur kontakten, den kraft som driver våra datorer, mikrovågsugnar och mycket annat. Men har du tänkt på att ett modernt jordbruk är lika beroende av el?

Du har kanske sett på tv hur en kossa kan mjölkas manuellt, med en hink som samlar upp mjölken som kommer ur spenarna när man drar i dem. Men det fungerar förstås inte på en modern mjölkgård. Dels är det praktiska arbetet en omöjlighet med den press på ekonomisk effektivitet som finns på alla lantbruk. Dels så innebär användningen av någon form mekaniserad mjölkning en mer hygienisk mjölkhantering.

På Svånö gård har de en mjölkrobot som mjölkar korna helt automatiskt. Korna får gå in i roboten när de vill och man kan ofta se kvigorna stå på kö för att bli mjölkade. De går in i ett sorts bås, mjölkroboten tvättar deras juver och spenar och mjölkar. Mjölken pumpas över till en stor tank där den förvaras tills den hämtas av en lastbil.

En uppenbar svaghet med mjölkroboten liksom med mycket annan utrustning på en mjölkgård är att de är lika beroende av elektricitet som du och jag. Förutom mjölkroboten måste belysningen fungera, foderblandaren, fodervagnen och mycket annat. Med andra ord, utan elektricitet stannar verksamheten på mjölkgården. Det är säkert så att under en kort tid skulle familjen Sommar kunna klara sig med hjälp av en generator, men det är ingen långsiktig lösning. När strömmen slås ut vid t.ex. kraftigt oväder är det alltså inte bara du och jag som drabbas utan alla lantbrukare också, kanske de som har djurhållning speciellt svårt.

Ha det i åtanke nästa gång strömmen går hemma hos dig.

Du kan läsa alla artiklar i serien här.